Beques UOC - Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la UOC convoca beques per a fer els estudis de doctorat d'alguns dels programes de doctorat. Les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realització de tesis doctorals comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a les instal·lacions de la Universitat.

Durada
La durada màxima de les beques és de 3 anys i s'han de renovar anualment. Aquesta renovació és condicionada a la consecució, per part de l'estudiant beneficiari de la beca, dels objectius formatius i de recerca que li corresponguin. 

Comunicació
La comunicació de les bases per a la renovació de les beques, i també la informació de les resolucions de concessió, es fa per correu electrònic, amb missatges adreçats al personal investigador.

Convocatòries i resolucions