Sol·licitar una beca UOC

Selecció dels candidats/es que opten a les beques UOC-Escola de Doctorat

Els candidats i candidates, a l’hora de presentar la sol·licitud, han de manifestar a l’apartat indicat si volen optar al programa de beques UOC-Escola de Doctorat. Totes les candidatures seran rebudes per la comissió acadèmica del programa al qual demanin accés, independentment de si es demana beca o no.

Pel que fa a les candidatures que sol·liciten beca, les comissions acadèmiques fan una llista d’un màxim de deu candidats i cinc suplents que opten a beca per ordre de priorització, segons el sistema d’avaluació marcat per cada programa. Els candidats o candidates que opten a beca han de tenir la puntuació superior en tots els indicadors avaluats.

El Comitè de Direcció rep les llistes de candidats/es a beca, una per programa, i segons els criteris d’avaluació aprovats els puntua (la puntuació màxima és 10 i la mínima 0). Així, el Comitè de Direcció fusiona les tres llistes en una de sola.

El Comitè de Direcció fa arribar la llista, ordenada alfabèticament, d’un màxim vint-i-cinc candidats/es que opten a beca als centres de recerca de la Universitat, amb les línies de recerca i director/a de tesi o tutor/a respectius. Els centres de recerca puntuen els tres candidats/es que s’ajusten més a les seves línies de recerca a nivell estratètic (la puntuació màxima és 5, i a continuació 3 i 1).

El Comitè de Direcció ordena els candidats/es a beca sumant les puntuacions obtingudes. Finalment, s’envia la llista dels candidats/es i suplents que opten a beca al Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, que aprova la proposta si escau.