Model educatiu

model educatiu

El model educatiu de la UOC és un model centrat en l'estudiant i el seu procés d'aprenentatge. Un dels aspectes fonamentals és el disseny de les activitats que els estudiants han de fer al llarg d'aquest procés. Cal destacar tres elements essencials d'aquestes activitats: els recursos d'aprenentatge, la col·laboració i l'acompanyament.

La personalització i l'acompanyament constant a l'estudiant i l'assessorament al llarg de la seva trajectòria acadèmica, d'una manera asíncrona i virtual, són un fet clau a la UOC. En aquesta línia, la figura del tutor es converteix en un element indispensable del nostre model pedagògic.

En el context universitari de l'EEES, la UOC aposta per orientar les tutories cap a aquest nou espai d'ensenyament obert i flexible que ens planteja l'EEES, fixant l'atenció en les necessitats i expectatives dels nostres estudiants, amb l'objectiu de millorar l'assessorament i l'orientació.

En termes generals, el tutor és la persona que, d'una manera individualitzada, acull, acompanya i orienta l'estudiant durant tota la seva vida acadèmica. El tutor és el referent de l'estudiant respecte a la planificació dels estudis que ha triat, el disseny de l'itinerari curricular i l'ajustament del ritme de treball de l'estudiant a les seves possibilitats reals. La figura del tutor també ajuda l'estudiant a adaptar-se a la Universitat, fent comunitat, donant a conèixer i aprofitant els recursos de la UOC. En els darrers semestres dels estudis, l'activitat del tutor se centra en l'orientació professionalitzadora i en la formació contínua de l'estudiant.

El pla de tutoria és l'instrument que permet planificar i desenvolupar l'acció tutorial a la UOC. Aquest pla de tutoria, adaptat a cadascun dels estudis segons el perfil de l'estudiant, està sotmès a un procés constant de revisió i de millora per part dels docents. 

És l'espai destinat a contrastar impressions i expressar inquietuds, dubtes, necessitats amb altres estudiants. Per mitjà de l'aula, el tutor facilita tota la informació que pugui ser útil en el desenvolupament del semestre: importància del pla docent, assignatures, calendari acadèmic, tràmits acadèmics, exàmens i publicació de qualificacions, etc.

En aquest espai, el tutor disposa de les eines necessàries per a poder executar el pla de tutoria:

  • recursos per a aprendre a la UOC
  • eines de comunicació
  • eines de seguiment acadèmic de l'estudiant