Número 112 (juliol de 2021)

Pot un 'serious game' influir positivament en els pacients d'insuficiència renal crònica?

Carles Bonet

Un doctorat industrial consisteix en la realització d’un projecte d’investigació en un entorn empresarial darrere el qual hi ha un producte final que l’empresa comercialitzarà. Té grans avantatges per al doctorand atès que el pot fer mentre treballa, ja que cal que l’empresa el contracti per fer aquesta tasca. A més, tant el doctorand com la universitat que hi dona suport reben ajudes econòmiques per poder dur a terme el projecte.

KidneyApp és el producte final que hi ha al darrere d’un doctorat industrial en què participen ViOD Games Studio i la UOC. El seu objectiu és demostrar que un serious game és capaç d’influir en el canvi d’hàbits de pacients d’insuficiència renal crònica en pro de millorar la seva qualitat de vida i, de retruc, alentir el procés degeneratiu de la malaltia. 

 

Al nostre país tenim una de les millors sanitats d’Europa i del món però, tot i així, massa sovint als pacients els manca informació sobre la seva malaltia, el tractament i les indicacions a seguir. Aquesta manca d’informació ve propiciada per la falta de recursos, sobretot pel factor temps. Una app ludificada pot pal·liar aquesta mancança de manera que provoqui canvis de comportament en el pacient que beneficiïn l’evolució de la seva malaltia?

 

La insuficiència renal crònica és una malaltia degenerativa dels ronyons que afecta cada cop més malalts al nostre país. En moltes ocasions a aquests malalts se’ls complica el pronòstic perquè també pateixen hipertensió o diabetis.

 

En el sistema actual d’assistència hospitalària, quan es comunica al pacient que pateix aquesta malaltia, se li comuniquen les diferents alternatives que existeixen de cara al tractament substitutori. Se li explica que haurà de cuidar la seva dieta de forma molt estricta, i, així mateix, se li proporciona una llista d’aliments amb instruccions diverses, com, per exemple, com els ha de cuinar.

 

Tanta informació en poca estona implica que els pacients no retinguin la informació suficient i necessària per poder decidir quin sistema substitutori trien, entendre clarament per què cal que segueixin la dieta indicada i què implica no fer-ho, etc. KidneyApp pretén donar suport a aquesta tasca tan important, incorporant en una aplicació mòbil recursos per ajudar els pacients a conèixer més bé la seva malaltia, ajudar-los a saber què poden menjar i què no, ajudar-los a millorar el seu estat anímic i, en definitiva, a aplicar en el seu dia a dia hàbits i dinàmiques de comportament que els ajudin a incrementar la seva qualitat de vida.

 

Per a la implementació de KidneyApp s’ha aplicat el disseny centrat en l’usuari i més concretament la tècnica de cocreació. Cocrear significa dissenyar una solució involucrant l’usuari final, en aquest cas el pacient, al centre del procés. Concretament es van fer 3 sessions de cocreació en què van participar malalts d’insuficiència renal crònica i els seus acompanyants (cuidadors), metges i metgesses, personal d’infermeria i tècnics en disseny d’aplicacions. El resultat de les sessions va ser el full de ruta a seguir amb els requeriments i funcionalitats que ha d’incloure l’app. D’aquesta manera podem assegurar que el producte final cobreix les necessitats dels pacients.

 

Un dels grans reptes del projecte és aconseguir que el pacient faci servir l’app, és a dir, obtenir un alt grau d’adherència. Per aconseguir-ho hem introduït tècniques de ludificació en el seu disseny. Entre aquestes tècniques de ludificació cal destacar els nivells de jocs, qüestionaris, reptes, les recompenses, el progrés, el rànquing entre usuaris, etc. L’app és proactiva i s’ajusta a l’ús per part dels usuaris posant més èmfasi en els aspectes que el pacient ha treballat menys i que, per tant, convé que tracti.

 

En aquests moments estem en fase de producció de KidneyApp i, de cara a l’any que ve, durem a terme l’experiment amb els pacients que ens permetrà identificar si realment una app ludificada és eficient en la tasca d’ajudar els pacients a adoptar hàbits saludables que augmentin la seva qualitat de vida a fi de millorar el pronòstic degeneratiu de la seva malaltia.

 

Citació recomanada

BONET, Carles. «Pot un ‘serious game’ influir positivament en els pacients d’insuficiència renal crònica?». COMeIN [en línia], juliol 2021, no. 112. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n112.2146

recerca;  gamificació;  gestió de la informació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???