Número 126 (novembre 2022)

DORA, l’exploradora de l’avaluació científica: ‘season 2’

Dani Aranda

L’octubre del 2019, vaig publicar un article sobre DORA (Declaration on Research Assessment, la declaració de San Francisco sobre l’avaluació de la recerca) en el qual parlava de les implicacions que tenia la signatura d’aquesta declaració per a la UOC. Molt sintèticament, DORA critica les limitacions del factor d’impacte i, d’una manera més general, denuncia una avaluació de la ciència basada en idees d’excel·lència exclusivistes, bibliomètriques i mecanitzades.

Tres anys més tard, amb el permís de la pandèmia, i després d’un treball intens i continuat en la revisió de les nostres convocatòries internes adaptant-les a DORA, la UOC inicia un procés que va més enllà: inicia un procés de reforma de l’avaluació de la recerca.

 

Sota l’empara de l’Acord europeu sobre la reforma de l’avaluació de la recerca i l’adhesió a la Coalició per l’Avaluació de la Recerca Avançada (CoARA), la UOC es compromet a preparar un pla d’acció propi de la seva avaluació de la recerca . Formar part de la CoARA, no únicament posiciona la nostra universitat en el grup d’avançada, sinó que ens dona accés a participar en les discussions i els grups de treball de la coalició, un espai privilegiat en el qual compartir i aprendre.

 

Decàleg CoARA: diversitat i recursos

 

Aquests són els 10 compromisos de les institucions que s’adhereixen a la Coalició:

 

  1. Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la recerca d’acord amb les seves necessitats i la naturalesa de la recerca.
  2. Basar l’avaluació de la recerca principalment en l’avaluació qualitativa per a la qual la revisió per parells és central, recolzada per l’ús responsable d’indicadors quantitatius.
  3. Abandonar els usos inapropiats en l’avaluació de recerca de les mètriques basades en publicacions i revistes, en particular els usos inapropiats del factor d’impacte en revistes (JIF) i l’índex h.
  4. Evitar l’ús de classificacions (rànquings) d’organitzacions de recerca en l’avaluació de la recerca.
  5. Comprometre recursos per reformar l’avaluació de la recerca.
  6. Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos d’avaluació de la recerca.
  7. Augmentar la conscienciació sobre la reforma de l’avaluació de la recerca i proporcionar comunicació, orientació i formació transparents sobre els criteris i processos d’avaluació i del seu ús.
  8. Intercanviar pràctiques i experiències per permetre l’aprenentatge mutu dins i fora de la Coalició.
  9. Comunicar el progrés realitzat en el compliment dels principis i la implementació dels compromisos.
  10. Avaluar les pràctiques, els criteris i les eines basant-se en proves sòlides.

 

Dels 10 compromisos, només m’agradaria destacar dues paraules: diversitat i recursos . Només per això val la pena. Però, l’objectiu d’elaborar aquest pla d’acció (2024-2027) ens porta una pantalla més enllà: ens ha d’ajudar a incentivar una recerca que contempli l’heterogeneïtat de processos i resultats, i faciliti la diversitat de perfils acadèmics evitant les discriminacions del sistema actual i que –això és molt important– s’adapti a les particularitats de la nostra universitat.

 

Però, aquest procés de reforma no tindrà cap sentit si no el pensem entre totes, també des de la dissidència, la discrepància o la incredulitat.

 

Citació recomanada

ARANDA, Dani. «DORA, l’exploradora de l’avaluació científica: ‘season 2’». COMeIN [en línia], novembre 2022, no. 126. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n126.2274

recerca;  comunicació científica;  gestió del coneixement;