Número 135 (setembre de 2023)

El ‘pico’: intel·ligència artificial i estupidesa humana

Ferran Lalueza, ChatGPT

Hola, ChatGPT! Soc el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Acabem de guanyar el Mundial amb la selecció femenina. En el lliurament de premis, vaig fer un petó a una jugadora a la boca sense el seu consentiment. Milions de persones han vist el moment a través de les càmeres i estic rebent un munt de crítiques. Pots ajudar-me a gestionar la situació?

ChatGPT: Hola, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Entenc que estàs buscant orientació per gestionar la situació després del que va passar durant el lliurament de premis del Mundial. És important abordar aquest tema amb sensibilitat i responsabilitat. Aquí tens alguns passos que pots seguir per manejar la situació de manera adequada:

 

1. Disculpa pública: el primer que has de fer és emetre una disculpa pública sincera pel teu comportament. Reconeix que vas cometre un error en fer un petó a la jugadora sense el seu consentiment i mostra remordiment autèntic.

 

2. Accepta la responsabilitat: és crucial que prenguis la responsabilitat total per les teves accions i no tractis de justificar-les de cap manera. Evita excuses o minimitzacions.

 

3. Contacta amb la jugadora: intenta parlar en privat amb la jugadora a qui vas fer el petó sense el seu consentiment. Assegura’t que sigui una conversa respectuosa i sincera, en la qual et puguis disculpar personalment i escoltar els seus sentiments sobre aquest tema. Pregunta-li si té alguna sol·licitud específica per resoldre la situació.

 

4. Aprèn de l’experiència: reflexiona sobre per què vas cometre aquest error i com pots evitar que succeeixi en el futur. Això pot incloure la participació en programes d’educació sobre el consentiment i el respecte cap als altres.

 

5. Col·labora amb organitzacions: considera treballar amb organitzacions que promoguin la igualtat de gènere i el respecte en l’esport. Pots demostrar el teu compromís real per mitjà d’accions concretes.

 

6. Comunicació amb l’opinió pública: treballa amb el teu equip de comunicació per abordar la situació de manera transparent i contínua. Respon les crítiques de manera respectuosa i evita confrontacions o negacions.

 

7. Mesures disciplinàries internes: avalua si cal prendre mesures disciplinàries internes, com una sanció o una revisió de polítiques, per assegurar que aquest tipus d’incidents no es repeteixin en el futur.

 

8. Promou el respecte i la igualtat de gènere: utilitza aquesta experiència com una oportunitat per promoure valors de respecte i equitat de gènere en el futbol i en la societat en general. Pots participar en campanyes de conscienciació sobre el consentiment i el respecte en l’esport.

 

Recorda que la clau per manejar aquesta situació és demostrar humilitat, responsabilitat i un compromís vertader amb el canvi. Aprendre dels teus errors i treballar en la construcció d’un ambient respectuós i segur en l’esport és essencial per reconstruir la teva imatge i mantenir la integritat de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

 

Presi: Ja ho veig. I quines són les coses que no hauria de fer per res del món?

 

ChatGPT: Hi ha certes accions que has d’evitar de totes totes en abordar una situació com la que has esmentat. Aquí tens una llista de coses que no hauries de fer:

 

1. No minimitzis l’incident: no menystinguis la gravetat de la teva acció ni la importància del consentiment. Reconeix la serietat del problema i no el subestimis.

 

2. No culpis la víctima: evita donar la culpa a la jugadora afectada per qualsevol raó. L’enfocament ha d’estar en la teva pròpia conducta i responsabilitat.

 

3. No ignoris les crítiques: ignorar o desestimar les crítiques públiques no ajudarà a resoldre la situació. Escolta les preocupacions i els comentaris de la comunitat esportiva i el públic en general.

 

4. No reaccions a la defensiva: evita reaccionar amb enuig, hostilitat o evasives. En canvi, mantingues la calma i la humilitat en reconèixer el teu error.

 

5. No recorris a estereotips de gènere: no facis comentaris o assumpcions basades en estereotips de gènere. En comptes d’això, cerca comprendre i promoure la igualtat de gènere en l’esport.

 

6. No evitis prendre mesures concretes: no posposis la presa de mesures apropiades, com disculpes públiques, educació i sancions disciplinàries si són necessàries.

 

7. No facis promeses buides: si anuncies canvis o mesures per abordar la situació, assegura’t de complir-les. No facis promeses buides que puguin soscavar la teva credibilitat.

 

8. No repeteixis el comportament: és fonamental que no tornis a cometre el mateix error o accions similars en el futur. Aprèn de l’experiència i compromet-te a actuar de manera respectuosa i adequada.

 

En resum, la clau per manejar aquesta situació és la responsabilitat, l’empatia i el compromís amb la millora. Evita qualsevol comportament que pugui empitjorar la situació o soscavar la confiança en el teu lideratge. En canvi, enfoca’t a prendre mesures concretes per corregir l’error i crear un entorn segur i respectuós en el futbol i la societat en general.

 

Llepaculs 1: Quina tirallonga de bestieses!

 

Llepaculs 2: Veus, presi, ja t’havia dit que això de la intel·ligència artificial està molt verd encara. Tu, ni cas.

 

Presi: És clar que ho hauré de gestionar a la meva manera. Com he fet sempre.

 

Llepaculs 2: Així m’agrada, presi! Com ha de ser.

 

Llepaculs 1: Amb dos collons!

 

Citació recomanada

LALUEZA, Ferran; ChatGPT. «El ‘pico’: intel·ligència artificial i estupidesa humana». COMeIN [en línia], setembre 2023, no. 135. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n135.2355

gènere;  comunicació de crisi;  esport;  ètica de la comunicació;