Universitat Oberta de Catalunya
Español
Workshop

INVESTIGANT EL MÓN DIGITAL: NOUS TERRITORIS PER A L'ETNOGRAFIA
Presentació:

El Dijous 1 de juny de 2006 tindrà lloc el seminari sobre etnografia i tecnologia intitulat Investigant el món digital: nos territoris per a l'etnografia. La jornada, organitzada pels becaris de doctorat Yann Bona Beauvois i José Adolfo Estalella Fernández, tindrà lloc a l'edifici de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) a Castelldefels.

Les tecnologies de la informació i la comunicació transformen la forma de relacionar-nos amb el món i, també, amb els altres. Sovint, aquests canvis són profunds i obeeixen a petits ajustaments i desplaçaments en les activitats quotidianes. Una forma de comprendre com es produeixen aquests canvis prové dels estudis socials i antropològics, els quals es centren en com la vida es desenvolupa en complexos teixits en i des de les TICs.

La investigació en Ciències Socials passa, tot sovint, per estudis etnogràfics. El propòsit i la forma amb què aquests es realitzen ha variat substancialment des de les primeres aproximacions antropològiques fins a les actuals etnografies virtuals. Parlem, doncs, d'una metodologia etnogràfica com a enfocament que ha evolucionat -i encara evoluciona- i que s'enfronta a reptes en l'estudi de nous territoris digitals.

L'objectiu d'aquest seminari és identificar aquests reptes d'estudi i cercar orientacions que en donin resposta. Mitjançant diferents ponències i els posteriors debats es vol aprofundir en identificar el coneixement que es pot elaborar a partir de l'etnografia com a mètode en el sí de les investigacions sobre i amb la tecnologia. És, en definitiva, una invitació per debatre les inquietuds en la recerca.

L'acte està especialment dirigit a la comunitat de la UOC, als seus col·laboradors, i obert a totes aquelles persones interessades en la recerca dels territoris digitals mitjançant l'etnografia.