Jornada sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social

1994-2014: 20 Anys de reformes de l'Estatut dels Treballadors
17 de desembre de 2014

Presentació

L’Exposició de Motius de la Llei 11/1994, 19 de maig, que modificava, entre d’altres, l’Estatut dels Treballadors, proclamava la necessitat de revisar el marc institucional de les relacions laborals existent, així com les pràctiques negociadores dels interlocutors socials. S’afirmava que l’objectiu, sense renunciar a preservar els elements diferenciadors de la cultura política europea, era garantir la posició dels treballadors i la competitivitat de l’activitat empresarials, potenciant la seva capacitat d’adaptació.

Han passat 20 anys des d’aleshores i són molts els canvis normatius que ha experimentat l’Estatut dels Treballadors. I, en totes aquestes reformes s’aprecia la tensió entre els vectors d’aquesta complexa matriu i probablement descriuen el trànsit inacabat cap a un nou paradigma de les relacions laborals.

L’objectiu d’aquesta Jornada, donant veu a experts de la magistratura, l’acadèmia i el món professional, és avaluar l’evolució que han experimentat les institucions nuclears de l’Estatut dels Treballadors i intentar projectar les línees de tendència d’aquest nou paradigma.

Organitza

UOC
  
         

  Segueix-nos!

@UOCedcp