Presentació

 

El VI Congrés Internacional de Conflictologia i Pau reunirà molts dels experts de la resolució de conflictes d'arreu del món amb l'objectiu de ser un espai de trobada i d'intercanvi d'experiències per a professionals i especialistes que treballen a favor de la pau, la justícia, la gestió de conflictes, la mediació, l'arbitratge i la conciliació.

 

Temàtica

La Conflictologia o Resolució de Conflictes és la ciència orientada a l'estudi dels conflictes, de les seves causes i de les posibles solucions pacífiques.

L'estudi dels conflictes i l'aprenentatge en procediments i tècniques de resolució dels mateixos són una activitat científica innovadora i una nova professió d'èxit, aplicable en molts àmbits de la vida.

Des d'una perspectiva multidisciplinària i integradora, la Conflictologia analitza els conflictes i ens mostra la diversitat de formes de posar-hi remei i de buscar noves maneres positives de viure en pau i satisfactòriament.

 

A qui va destinat?

El congrés serà un esdeveniment internacional en el qual hi ha prevista la participació dels grups següents:

  • Directors i participants de programes de formació, centres i instituts universitaris especialitzats en estudis de pau i conflictologia; grups de recerca; revistes i publicacions especialitzades en aquest àmbit, professors, estudiants, professionals, activistes en favor de la pau, educadors, etc.
  • ONG, fundacions i institucions especialitzades en el foment de la cultura de pau.
  • Organitzacions internacionals, públiques i privades, dedicades a l'establiment de la pau i la resolució de conflictes.
  • Responsables d'iniciatives relatives a la constitució de cossos civils no violents per a la intervenció en conflictes armats.
  • Estudiants de l'àmbit de les Ciències Socials.
  • ... i a qualsevol persona que tingui motivació, personal o professional cap a la Conflictologia i la Pau.

 

Organitza

Campus per la Pau, Escola de Cooperació i Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia (CREC) de la UOC.