VI Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


5 de juny de 2015, Barcelona

VI Jornada sobre Docència del Dret i TIC

Presentació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació estan cada cop més integrades en la docència del Dret i són cada dia més els docents que les utilitzen tant com a eina per comunicar-se i interaccionar amb els estudiants com simplement per gestionar la seva acció docent.

En aquest context, la VI Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació pretén donar a conèixer i compartir bones pràctiques que permetin la millora de l'activitat docent a través de la discussió, la transmissió i la generació de coneixement en l’ús de les tecnologies en el procés d'ensenyament/aprenentatge del Dret.

En aquest sentit, s'anima als docents de totes les disciplines jurídiques impartides en qualsevol titulació (Dret, Ciències Polítiques, Criminologia, Relacions Laborals, Economia, Administració i Direcció d'Empreses...) a presentar comunicacions sobre les seves experiències i reflexions en aquest àmbit.

 

Organitza

UOC

  
       

  Segueix-nos!

Twitter

@UOCedcp