Jornada sobre

Prova Pericial i Peritatge

2 de juliol de 2014,
Seu de la UOC, av. Tibidabo 39-43
Barcelona

Presentació

La I Jornada sobre Prova Pericial i Peritatge, organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i l'Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, pretén ser un fòrum de reflexió sobre la figura del perit judicial i forense i la seva intervenció professional i qualificada dins del procés. 

La prova pericial i el peritatge són essencials en qualsevol procés judicial on la pràctica i la valoració de la prova són essencials.  

Les tècniques probatòries han evolucionat i també la figura i el paper del perit judicial i forense, havent-se incrementat les incerteses en allò relatiu al seu estatut jurídic i a la seva intervenció en el judici i, per tant, també la necessitat d´establir un règim jurídic propi.

La probàtica s´ha configurat com una nova disciplina imprescindible que ha de conèixer i manejar adequadament qualsevol operador jurídic.

La I Jornada sobre Prova Pericial i Peritatge pretén oferir una aproximació a la perícia des de les múltiples i variades perspectives afectades, donant veu a experts professionals representatius d´aquesta disciplina.

 

Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses.