Estudis d'Economia i Empresa
Jornada estadísTICa

UOC, Sala Josep Laporte, Av. tibidabo 39-43, Barcelona
28 de novembre de 2013

Introducció

L'ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha transformat el nostre entorn social i econòmic. Aquesta transformació ha suposat una evolució en la manera en què el mesurem i l'analitzem. La facilitat d'accés a grans fons d'informació (Big Data) pràcticament en temps real, la utilització de noves tècniques d'anàlisi i la transformació de les antigues, així com la disponibilitat de noves eines de comunicació que faciliten una nova manera de presentar els resultats estadístics, han fet que comencem a parlar d'una nova forma de fer estadística.

Esquema estadística

En aquesta Jornada estadísTICa volem aportar informació sobre totes aquestes transformacions. Precisament aquest 2013 que es celebra l'Any Internacional de l'Estadística, i des d'una institució com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que és referent en la utilització de les TIC en la formació universitària, volem contribuir a aquesta celebració. Diferents especialistes del món professional i acadèmic debatran sobre aquestes qüestions, donant una visió eminentment aplicada d'una nova forma de fer estadística amb l'ús de les TIC.

Aquesta jornada és organitzada per la UOC amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Estadística (SCE) i l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).