Article

Text complet   PDF | 467 kB
Text original   [en Francès] | PDF | 473 kB

Aprendre a conviure

Mustapha Cherif (mustaphacherif2002@yahoo.fr)

Filòsof i professor a la Universitat d'Alger

resum

El nou ordre mundial porta un camí erràtic que genera intolerància, injustícia i infelicitat. Aquesta situació s'ha de corregir des de tres dimensions diferents: la lògica, la justícia i el sentit comú. Cal obrir-se als altres pobles creant-hi relacions que superin les diferències i assoleixin uns valors universals comuns en què aquestes tres dimensions siguin tingudes en compte. La veritat no rau en un poble o en un altre, sinó en la relació que s'estableix entre ells. La lògica i el sentit comú, la raó i la religió, no són oposats, sinó que s'han de complementar, encara que sense confondre una cosa amb l'altra.

Segons l'autor, hi ha tres aspectes de la globalització que són especialment preocupants per la desestabilització que comporten a escala mundial. El primer és que la globalització va associada no tan sols a la secularització dels pobles, sinó també a la seva desespiritualització i pèrdua de valors. El segon aspecte desestabilitzador és la despolitització de la societat, ja que cada vegada ens regim menys d'acord amb els pobles i els individus que la formen i més segons els sistemes que governen els fluxos de capital. L'obstrucció de la possibilitat de pensar, i de pensar d'una altra manera, l'absència d'interculturalitat i d'interdisciplinarietat, la desvitalització de les ciències humanes i socials són el tercer aspecte pertorbador de l'ordre mundial actual.

En aquest context, les persones i els pobles sensibles, reflexius i raonables no poden cedir davant la deriva i el desordre mundial, ja que el que està en joc és ni més ni menys que el futur del món. En aquest sentit, els pobles mediterranis tenen un gran paper a fer en la creació d'aquest nou món en què uns pobles s'obren als altres i estableixen relacions harmonioses des del punt de vista de la lògica, la justícia i el sentit comú.

paraules clau

diàleg, interculturalitat, justícia, modernitat, sentit comú, uniformització, valorsData de publicació:  octubre de 2006
 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.