Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 356 kB

La influència de la societat del coneixement en la modernització de l'Administració pública

Pablo Lara Navarra (plara@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

José Ángel Martínez (joseangel@caelo.eubd.ucm.es)

Professor del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat Complutense de Madrid

Pilar Beltrán (mpbeltran@ccinf.ucm.es)

Professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat Complutense de Madrid

resum

S'analitzen els principals factors que influeixen en la modernització de l'Administració pública. La nova societat i l'economia basades en el coneixement han afectat principalment les organitzacions públiques, que són autèntiques organitzacions intensives en informació. Les organitzacions públiques han adaptat la seva gestió per satisfer els nous requisits imposats per la societat i la tecnologia: una gestió transparent, l'automatització dels processos interns, la introducció de tècniques de gestió del coneixement, la formació dels gestors públics i l'oferta de serveis públics mitjançant Internet.

La introducció de tècniques de gestió del coneixement en l'Administració pública comporta canvis importants: la necessitat de cooperar amb altres departaments i organitzacions, la necessitat de compartir coneixement, la necessitat de reutilitzar el coneixement i la necessitat de formació contínua dels membres de l'organització.

Es conclou que el coneixement és un actiu principal en les organitzacions públiques, que les tasques de gestió pública han d'anar orientades a satisfer les necessitats del client/usuari i que les TIC són una eina fonamental per a la transformació i adaptació de les organitzacions públiques als nous requisits socials i les noves tendències de gestió pública.

paraules clau

administració electrònica, Administració pública, gestió del coneixement, societat de la informació, societat del coneixement, tecnologies de la informacióData de publicació:  octubre de 2006
 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.