Número 46 (juliol-agost de 2015)

El científic de dades: un perfil multidisciplinari altament especialitzat

Mercè Vàzquez Garcia

Actualment l'auge de les dades massives ha estat clau perquè les empreses tinguin un interès creixent en la figura del científic de dades com a perfil professional que ha de permetre transformar la tendència de creixement de diferents sectors empresarials. Aquest nou perfil professional és altament especialitzat, té un gran domini de les matemàtiques, l'estadística, les ciències de la computació, i també compta amb una bona capacitat comunicativa per a poder traslladar els avenços que es fan en un determinat camp d'expertesa en les decisions que es prenen en l’àmbit empresarial.

Concretament, el científic de dades correspon a un perfil professional multidisciplinari, que compta amb un nivell d'estudis alt i que demana tenir unes determinades característiques i habilitats. Per aquest motiu, parlar de científic de dades és pensar en un equip d'experts que treballi de manera conjunta per a donar un valor afegit al producte final d’una empresa. En aquest equip de treball hi ha d'haver experts en enginyeria de dades, mètode científic, matemàtiques, estadística, computació avançada, visualització i experts en els diferents àmbits d'especialitat. 

 

En l'article “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century de la revista Harvard Businees Review s’expliquen en detall les característiques que ha de tenir un científic de dades. És un professional que se situa en un rànquing professional alt, treballa en empreses emergents i també en grans empreses. La seva presència en les empreses mostra el nou interès que té el món professional per la informació, que és diversa i que hi és present en un volum mai abans imaginat. Malgrat això, en aquest article es comenta que moltes de les professions que pot fer un científic de dades encara no disposen de programes universitaris per a impartir-les, com ara els graus en ciència de dades. 

 

Així mateix, per tal de poder disposar d'aquest perfil professional altament qualificat en el món professional, cal incidir prèviament en la millora de la gestió de les dades que s’obtenen de la recerca i també en la millora de les directrius que fan referència a la compartició de les dades que provenen de la recerca. Actualment aquesta mancança ha creat una situació ideal perquè diferents escoles vinculades en l'àmbit de la informació comencin a introduir la cura de les dades i la gestió de les dades de recerca en el seu programa formatiu. En aquest sentit, Kevin Ashley, director del Digital Curation Centre en la seva lliçó magistral titulada Research Data Management: lessons from experience pronunciada en el si de la XXII Asamblea Anual de la Red de Bibliotecas Universitarias, presenta set temes clau que han de permetre millorar l’ús que es fa de les dades en l’àmbit acadèmica. Ashley comenta que la reutilització de les dades no és tan simple com la gent es pensa, que en aquests moments ja es duu a terme, que és positiva tant per a la recerca com per als investigadors i els qui la financen i també per a les universitats, que sense la implicació de l'alta direcció i la implicació dels investigadors no s’aconseguirà dur a terme, que la gestió de les dades de la recerca no implica únicament l’àmbit de la biblioteca, que els investigadors han de saber quins serveis té a l’abast i que és molt important formar els joves investigadors perquè facin una bona pràctica de les dades. 

 

En l'àmbit de la informació, i tal com indica Liz Lyon, les noves professions que es van introduint en les empreses tenen una estreta relació amb el gestor de dades (data steward), la gestió de dades, la ciència de les dades i la visualització de les dades. I els perfils professionals que estan directament relacionats amb aquesta nova gestió de les dades van des del bibliotecari, l'arxivista i el gestor de dades fins a l'analista, l'enginyer i el periodista de dades.
 

Data-Science-Roles 

 

Tenint en compte aquest nou escenari, amb l'aparició del científic de dades com a nou perfil professional i l'interès creixent que tenen les empreses per transformar el seu model de negoci i fer-lo més rendible, els professionals de la informació tenim un paper clau i actiu a l'hora de formar part d'aquest nou grup de treball que constitueix el nucli central de la figura del científic de dades. 

 

Per a saber-ne més: 

 

Ashley, K. (2014). “Research Data Management: lessons from experience”. XXII Asamblea REBIUN de la Red de Bibliotecas Universitarias. UCM. Complutense.  
 
Davenport, T. H.; Patil, D. J. (2012). "Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century". Harvard Business Review
 

Singh, P. (2014). "La figura emergente del Data Steward". Estrategia financiera, nº. 318.  

 

Citació recomanada

VÀZQUEZ GARCIA, Mercè. El científic de dades: un perfil multidisciplinari altament especialitzat. COMeIN [en línia], juliol-agost 2015, núm. 46. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n46.1550

gestió de la informació;  recerca;  biblioteconomia;  periodisme; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???