Les TIC en els professionals de la salut

Les TIC en els professionals de la salut

 

Anàlisi de la realitat del perfil professional del psicòleg clínic i de la salut