Oferta formativa

Titulacions oficials

missió

Formem els comunicadors del segle XXI

Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació ofereixen les titulacions següents.

 

Màster universitàri en Gestió Estratègica de la Informació i del Coneixement en les Organitzacions


Màster universitàri en Estratègies i continguts d'Entreteniment

Grau en Comunicació

El grau de Comunicació capacita per a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports (digitals, audiovisuals, escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (expressius, persuasius, informatius).


Grau d'Informació i Documentació

El grau d’Informació i Documentació té com a objectiu formar el professional que gestiona serveis i sistemes d’informació i documentació adequats a les necessitats i perfils dels usuaris, en una diversitat de contextos organitzatius i socials.