ESTUDIANTS      04/2014
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto
LA BIBLIOTECA INFORMA

Responem a les necessitats docents

L’equip de Serveis de la Biblioteca de Suport a l’Aprenentatge de l’Àrea de Serveis Acadèmics i Biblioteca redefineix la seva oferta de serveis per a poder oferir més eficientment l’acompanyament al professorat en la tria de recursos d’aprenentatge de suport a les activitats d’aprenentatge dissenyades per a les assignatures que s’imparteixen a la UOC, de manera que es doni una resposta millor a les seves necessitats.


L’equip de persones es desdobla i s’especialitza en el seguiment de l’edició dels encàrrecs d’autoria, d’una banda, i en el suport documental de Biblioteca, d’una altra banda.

 

ESTUDIS Seguiment de l'edició dels encàrrecs d'autoria Suport documental de Boblioteca
Arts i Humanitats

Magda Lizano

mlizano@uoc.edu

Elisabet Cervera

ecerverab@uoc.edu

Economia i Empresa

Sara Vilar

svilarg@uoc.edu

Albert Cervera

acervera@uoc.edu

Dret i Ciències Polítiques

Sara Vilar

svilarg@uoc.edu

Cristina Vaquer

mvaquer@uoc.edu

Ciències de la Salut

Lis Balcells

ebalcellse@uoc.edu

Gema Santos

msantoshe@uoc.edu

Psicologia i Educació

Magda Lizano

mlizano@uoc.edu

Elisabet Cervera

ecerverab@uoc.edu

Informació i Comunicació

Lis Balcells

ebalcellse@uoc.edu

Gema Santos

msantoshe@uoc.edu

Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia

Lis Balcells

ebalcellse@uoc.edu

Gerard Pagès

gpagesic@uoc.edu

Formació a mida i programes oberts

Magda Lizano

mlizano@uoc.edu

Cristina Vaquer

mvaquer@uoc.edu

Doctorat

Magda Lizano

mlizano@uoc.edu

Albert Cervera

acervera@uoc.edu

 

En el moment en què un professor considera la necessitat d’elaborar un material propi de la UOC per a la docència de la seva assignatura, s’activa el procés de petició de l’encàrrec d’autoria, a partir del qual es formalitza l’encàrrec de contingut concret a un autor, especialitzat en la matèria, seleccionat pel mateix professorat. Amb el lliurament dels continguts originals, comença el procés de seguiment en l’edició del que serà el recurs d’aprenentatge definitiu a què l’estudiant tindrà accés des de l’aula en format en línia i en múltiples formats (epub, mobipocket, HTML5, PDF, etc.) i, sempre que el recurs ho permeti, l’estudiant el podrà rebre a casa en paper a través del servei de tramesa de materials. La figura de seguiment de l’edició dels encàrrecs d’autoria treballa estretament amb Oberta Publishing – principalment - o amb d’altres eventuals proveïdors homologats, de solucions de recursos d’aprenentatge.

 

Aquesta seguiment de l’edició inclou la supervisió del tractament didàctic, la correcció ortogràfica, la traducció (si escau), el tractament d’imatges, la generació del màster per a la impressió i la sortida XML-multiformat, entre moltes altres coses. L’objectiu és assegurar el funcionament correcte de tota la cadena de procés per a garantir que el recurs d’aprenentatge segueix els estàndards de qualitat de la UOC i s’ofereix als estudiants en els terminis que estableix el calendari acadèmic de la UOC.

 

 

Potenciar la figura del bibliotecari temàtic

 

Hi ha molts altres tipus de recursos d’aprenentatge que poden cobrir igualment els objectius marcats pel professorat en el seguiment de les assignatures per part dels estudiants. Per a ajudar el professorat en la tria dels millors i potenciar el coneixement i l’ús de les col·leccions UOC ja existents, Serveis de la Biblioteca de Suport a l’Aprenentatge potencien la figura del bibliotecari temàtic, de manera que ofereixin al professor un interlocutor únic en cadascuna de les àrees d’estudi de la UOC. El bibliotecari l’acompanyarà i assessorarà en la definició dels recursos d’aprenentatge de les seves assignatures, partint de la base de l’ampli fons documental propi de la UOC, exclusiu i/o en obert, accessible des de la Biblioteca i, si escau, assegurant l’accés també a altres fonts alienes a la UOC, sempre garantint-ne l’ús dins dels marcs legals establerts.


El fons documental de la Biblioteca de la UOC és molt ampli i divers, i dóna accés a les principals fonts d’informació de més rellevància de cadascuna de les àrees d’estudi de la Universitat: p. ex., JSTOR en l’àmbit de les arts i les humanitats, ACM en l’àmbit de les tecnologies de la informació, PsycINFO en l’àmbit de la psicologia, Business Source Complete en l’àmbit de l’economia i empresa, Westlaw Aranzadi o La Ley en l’àmbit del dret; LISTA en l’àmbit de la documentació, Communication & Mass Media complete en l’àmbit de la comunicació i Medline en l’àmbit de les ciències de la salut, entre moltes altres.


Tot aquest conjunt de recursos d’aprenentatge l’anomenem Biblioteca de l’aula, i tant l’estudiant com el professor i el consultor els troben disponibles a l’apartat Materials i fonts de les aules.

 

El bibliotecari temàtic s’erigeix, per tant, en el referent del professor en qualsevol tema que pugui necessitar de la Biblioteca en el marc de la seva activitat docent: cerca de recursos d’aprenentatge (oberts i de subscripció, propis i aliens), formació a mida, ús de gestors bibliogràfics, citació bibliogràfica normalitzada, dipòsit i publicació dels treballs finals de grau de la UOC, publicació al repositori institucional O2 de ponències i presentacions de jornades acadèmiques que s’organitzen des dels estudis, encàrrec d’un monogràfic temàtic, etc.
 

 

Cristina López Pérez (clopezpe@uoc.edu).Cristina López Pérez

Directora de Serveis de Biblioteca de Suport a l'Aprenentatge

 

 

 

SABIES QUE...

El Twitter de UOC estudiant fa una mitjana de 40 piulades al mes?


+

El servei de carnets de la UOC genera una mitjana de 800 carnets d’estudiant al mes?


+

L’espai més vist de Benvinguts a la UOC és Com són les aules?

 

ENTREVISTA
Albert Fabregat
Enginyer tècnic d'Informàtica de Gestió


«Qualsevol persona interessada en el món de la tecnologia hauria de trepitjar almenys una vegada el WMC»

 

Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC van ser presents a l’edició passada del Mobile World Congress de Barcelona per mitjà del WIPJam, una trobada de desenvolupadors d’aplicacions per a dispositius mòbils. En aquest context es va atorgar el premi al millor treball final de l’àrea de desenvolupament a Albert Fabregat, creador de War of Worlds, un joc de tipus arcade que ja està disponible al Google PlayStore.