GUIA DE L'ESTUDIANT 2017-2018

L'equip docent

L'equip docent és format per un conjunt de docents experts en l'àmbit de coneixement i és responsable d'acompanyar l'estudiant i donar-li suport en la planificació del treball, la resolució d'activitats, l'avaluació i la presa de decisions.

Quants tipus de docents hi ha?

Per mitjà de l’acompanyament, l’equip docent ofereix a l’estudiant un tracte personalitzat i una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic, de manera que s’estableixen vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa. 

Hi ha tres perfils docents que treballen conjuntament per a assegurar un procés d'aprenentatge de qualitat:

  • El professor responsable de l’assignatura: dissenya l’assignatura i és el responsable màxim del seu funcionament.
  • El professor col·laborador: orienta i avalua el procés d'aprenentatge dels estudiants en el marc d'una assignatura.
  • El tutor: acull, acompanya i orienta l’estudiant durant la seva vida acadèmica a la UOC. 

L'equip docent

Consulta la informació relativa al personal docent de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP