• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Difusió i publicacions

Revistes i espais en xarxa

UOC Papers

Tots els estudis de la UOC formen part del consell editorial d'aquesta revista multidisciplinària que té per objectiu publicar textos de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la Universitat amb la societat del coneixement.

L'espai dels Estudis d'Economia i Empresa UOC Youtube aplega vídeos i llistes de reproducció sobre la nostra activitat.

Oikonomics, revista d’economia, empresa i societat és una publicació electrònica impulsada pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC que es proposa com a objectiu l’anàlisi de les interseccions entre economia, empresa i societat.