• Inici
  • /Centre d'Idiomes Moderns
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
Centre d'Idiomes Moderns
Centre d'Idiomes Moderns

Al Centre d'Idiomes Moderns, la UOC et dóna la possibilitat d’estudiar idiomes independentment de les titulacions i dels coneixements previs que tinguis.

El Centre d'Idiomes Moderns incorpora eines com Langblog o Tandem, que han estat desenvolupades pel projecte europeu SpeakApps, liderat per la UOC. Aquestes eines permeten practicar eficaçment totes les competències necessàries per a dominar un idioma.

Els cursos i els títols del Centre d'Idiomes Moderns es corresponen amb el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües. Això facilitarà que puguis acreditar els teus coneixements.

En cas que ho necessitis, pots acreditar els nivells B1, B2.1. i B2 mitjançant l’examen CLUC d’anglès (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya). Les proves del CLUC són presencials i tenen lloc a diferents universitats de Catalunya.

Aquest examen és avalat per l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior (ACLES) i és reconegut per les universitats espanyoles i europees, i també per administracions com la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears.

A més, com a novetat, el Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ha signat dos convenis: un amb l’Aliança Francesa de Sabadell i un altre amb el Goethe-Institut Barcelona.

D’una banda, tots els estudiants de la UOC es podran examinar del diploma oficial de francès DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) des de qualsevol centre examinador del món i podran tenir la possibilitat de preparar-se per als nivells B1 i B2 en un mòdul gratuït al Campus Virtual de la UOC.

De l’altra, els estudiants de la UOC que s’hagin matriculat en el semestre en curs o en l’anterior podran gaudir d’un 20% de descompte en la inscripció a l’examen al qual es vulguin presentar, segons les convocatòries regulars del Goethe-Institut Barcelona.

Idiomes
Més informació sobre les proves de nivell
Anglès Japonès
Francès Xinès
Alemany Català
Espanyol  

 

Nous mètodes d'aprenentatge