1/3/24 · Institucional

Posicionament de la UOC sobre la intel·ligència artificial

placa base PC

(Foto: Unsplash)

Des dels seus orígens, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'ha servit de la tecnologia per dur a terme la seva missió com a referent en la formació al llarg de la vida.

L'educació és un procés genuïnament humà, centrat en el desenvolupament personal i col·lectiu per contribuir al progrés de la societat. La integració de la tecnologia en els processos d'ensenyament i aprenentatge facilita aquest procés i permet anar un pas més enllà. Ara bé, com a universitat, hem de tenir una perspectiva crítica sobre la tecnologia i avaluar-ne les conseqüències en la cultura, l'economia, la salut i el benestar de la societat.

Pel que fa a la intel·ligència artificial (IA), reconeixem el seu valor i potencial en l'àmbit educatiu, alhora que posem de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. Apostem per una IA generativa que aporti valor als processos d'ensenyament i aprenentatge i que sigui traçable i auditable, inclusiva i amb sistemes de control, de manera que es garanteixin l'absència de biaixos i l'accés universal, per tal de contribuir a una societat més equitativa, justa i crítica.

Per tot això, manifestem que:

1.    A la UOC tenim la missió de formar persones reconegudes, capacitades i empoderades com a ciutadanes de la societat actual i del futur, compromeses i responsables amb el propi procés d'aprenentatge al llarg de la vida. [Ciutadania de la societat del futur]

2.    Capacitarem l'estudiantat per fer un ús apropiat i informat de les noves eines d'IA que ja es comencen a aplicar en el camp acadèmic i professional. [Alfabetització en IA]

3.    El nostre estudiantat ha de ser competent, informat i crític sobre els usos, els riscos, la legislació, els aspectes ètics i les possibilitats de la intel·ligència artificial. [Competent i crític]

4.    Introduirem eines i metodologies basades en IA allà on puguin aportar valor, i assegurarem l'assoliment de les competències de la disciplina de què es tracti. [IA en l'ensenyament i l'aprenentatge]

5.    Aprofitarem les possibilitats i oportunitats que ens ofereix i oferirà la IA, al servei de la personalització i l'acompanyament de l'estudiantat, sense menystenir els riscos que comporta (biaixos, discriminació, desinformació, manca de privacitat, etc.). [Consciència dels riscos]

6.    Definirem normes clares sobre l'ús de la IA en el procés d'aprenentatge per garantir el rigor acadèmic i establirem mecanismes per assegurar l'assoliment de les competències, alhora que promourem el compromís de l'estudiantat amb la integritat acadèmica. [Rigor acadèmic]

7.    Reivindicarem el coneixement i l'expertesa del professorat i el seu paper central i de garantia de la qualitat en el procés d'aprenentatge. La seva tasca aprofitarà les possibilitats de la IA de la manera més apropiada per obrir nous horitzons en l'educació. [Expertesa docent]

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional