• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Economia i Empresa
Oferta formativa

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC estan adherits als Principles for Responsible Management Education (PRME), una mostra clara del compromís amb els 6 principis que es detallen:

  • Propòsit. Desenvoluparem les capacitats dels estudiants perquè siguin futurs generadors de valor sostenible per als negocis i la societat en el seu conjunt, i per treballar per una economia global incloent i sostenible.
  • Valors. Incorporarem a les nostres activitats acadèmiques i programes d'estudi els valors de la responsabilitat social global, tal com han estat descrits en iniciatives internacionals com el Global Compact de Nacions Unides.
  • Mètode. Crearem marcs educatius, materials, processos i entorns pedagògics que facin possible experiències efectives d'aprenentatge per a un lideratge responsable.
  • Recerca. Ens comprometrem amb una recerca conceptual i empírica que permeti millorar la nostra comprensió sobre el paper, la dinàmica i l'impacte de les corporacions en la creació de valor sostenible social , ambiental i econòmic.
  • Partenariat. Interactuarem amb els gestors de les corporacions empresarials per ampliar el nostre coneixement dels seus reptes a l'hora de complir amb les seves responsabilitats socials i ambientals i per explorar conjuntament les maneres efectives d'enfrontar aquests reptes.
  • Diàleg. Facilitarem i donarem suport al diàleg i el debat entre educadors, empreses, govern, consumidors, mitjans de comunicació, organitzacions de la societat civil i altres grups interessats, sobre temes crítics relacionats amb la responsabilitat social global i la sostenibilitat.

Entenem que les nostres pròpies pràctiques organitzacionals hauran de servir com a exemple dels valors i actituds que transmetem als nostres estudiants