V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


13 de juny de 2014, Barcelona