V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


13 de juny de 2014, Barcelona

Comitè Organitzador

Directors:

Dra. Ana María Delgado García
Catedràtica de Dret Financer i Tributari
Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política
Directora del Màster Universitari de Fiscalitat
Universitat Oberta de Catalunya

Dr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz
Professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Director del Programa de Dret
Universitat Oberta de Catalunya


Membres:

Dra. Irene Rovira Ferrer
Professora de Dret Financer i Tributari
Universitat Oberta de Catalunya

Dra. Patricia Escribano Tortajada
Professora de Dret Civil
Universitat Oberta de Catalunya

Jordi García Albero
Professor de Dret Processal
Universitat Oberta de Catalunya