V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


13 de juny de 2014, Barcelona

Dates clau

 

10 de març de 2014: termini màxim pel lliurament de resums.
17 de març de 2014: comunicació de l'acceptació dels resums.
28 d'abril de 2014: termini màxim pel lliurament dels originals.
13 de juny de 2014: realització de la jornada.