V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


13 de juny de 2014, Barcelona

Presentació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació estan cada cop més integrades en la docència del Dret i són cada dia més els docents que les utilitzen tant com a eina per comunicar-se i interaccionar amb els estudiants com simplement per gestionar la seva acció docent.

Per donar a conèixer diferents iniciatives i compartir experiències, aquesta V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, seguint les edicions anteriors, es consolida com un espai per a l'intercanvi d'iniciatives i experiències sobre l'ús de les TIC en la docència del Dret a través de la presentació de comunicacions amb les quals es doni notícia de casos, pràctiques i reflexions sobre l'ús de les TIC en l'ensenyament del Dret.

En aquesta ocasió, els àmbits temàtics al voltant dels que girarà la Jornada són:
 

  • Planificació de la docència a través de les TIC.
  • Plataformes virtuals i avaluació dels aprenentatges.
  • Formació pràctica del Dret i TIC.
  • Eines de treball col·laboratiu.

Després de l'èxit de les convocatòries anteriors, confiem de nou que aquesta Jornada es mantingui com un espai per a la reflexió i l'intercanvi que sigui útil pels professors i professores de Dret.

Ana M. Delgado García
Directora dels Estudis de Dret i Ciència Política
Universitat Oberta de Catalunya

 

Àmbits temàtics:
 

  • Planificació de la docència a través de les TIC.
  • Plataformes virtuals i avaluació dels aprenentatges.
  • Formació pràctica del Dret i TIC.
  • Eines de treball col·laboratiu.
  • Altres propostes