V Jornada sobre Docència del Dret i Tecnologies
de la Informació i la Comunicació


13 de juny de 2014, Barcelona

V Jornada sobre Docència del Dret i TIC 

 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació estan cada cop més integrades en la docència del Dret i són cada dia més els docents que les utilitzen tant com a eina per comunicar-se i interaccionar amb els estudiants com simplement per gestionar la seva acció docent.

 

Organitza

 

 

 

UOC