ESTUDIANTS      03/2012
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto

Més de 40.000 estudiants comencen un nou semestre

Més de 40.000 estudiants comencen un nou semestre

Aquest semestre 40.370 estudiants cursaran els estudis a la Universitat Oberta de Catalunya. Més de 35.000 ho faran en alguna de les titulacions de primer i segon cicle, graus i màsters universitaris que ofereix la UOC. D'aquests, el 14,15% (5.048) són estudiants que comencen per primer cop uns estudis en aquesta universitat.

 

La majoria dels estudiants de nova matrícula s'ha decidit per un dels estudis adaptats a l'espai europeu d'ensenyament superior que ofereix la UOC. Concretament 3.556 estudiants s'han matriculat en un grau i 720 en un màster universitari.

 

Els estudis amb més capacitat de convocatòria han estat el grau de Psicologia, amb 3.867 estudiants matriculats aquest semestre; el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, amb 3.274, i la diplomatura de Ciències Empresarials, amb 2.567. Pel que fa als màsters, cal destacar el de Prevenció de riscos laborals, amb 531 estudiants, seguit del d'Educació i TIC e-learning, amb 306. Finalment, 649 estudiants cursaran alguna de les assignatures ofertes en el marc de l'@teneu universitari.

 

Projecció internacional

 

Del total d'estudiants, un 86,2% (34.802) s'han matriculat en algun dels programes del campus en català, mentre que el 13,8% restant (5.561) ho han fet en alguna de les iniciatives del campus en espanyol.

Pel que fa als estudiants que viuen fora de l'Estat espanyol, la majoria es concentren a Andorra, Alemanya, Colòmbia, el Regne Unit, França i Mèxic.

Nou semestre, nous reptes

Nou semestre, nous reptes

El començament d'un nou semestre comporta tot un seguit de reptes, novetats i esdeveniments. Alguns d'aquests fets més destacats han estat recollits per la Universitat Oberta de Catalunya en el comunicat d'inici de semestre que obre la rectora de la UOC, Imma Tubella.

 

Aquest semestre es destaca, entre altres aspectes, l'activitat de la Business School de la UOC com el vincle entre el món empresarial i la universitat. D'altra banda, l'Associació Internacional d'Operadores de Mòbils ha destacat l'activitat de la Universitat. En aquest sentit, l'entitat internacional que organitza el World Mobile

Congress de Barcelona ha subratllat que la UOC és l'única institució d'ensenyament superior de l'Estat espanyol que dedica atenció a la formació amb dispositius mòbils. Així mateix, cal assenyalar l'engegada del UOC TV, un canal de vídeos del portal de la Universitat que completa l'aposta audiovisual de la institució, que ja disposava d'un canal a YouTube.

 

Pel que fa als temes acadèmics, un any més, la taxa d'èxit dels estudiants de la UOC és molt alta. El semestre passat, el 92% dels crèdits que es van avaluar a les proves finals es van superar. Així mateix, aquest semestre la UOC ha engegat, en fase de prova pilot, el programa Erasmus de mobilitat d'estudiants. En el comunicat d'inici del nou semestre també s'informa de les darreres novetats del Campus Virtual, el punt de trobada de la tota la comunitat de la UOC.

SABIES QUE...

Més de 2.600 persones ja han cursat dues o més ofertes d'estudis de la UOC?


+

Dels 2.614 estudiants amb més d'una titulació de la UOC, la major part tenen dos títols (2.254), però que també es destaquen els graduats que arriben a tenir tres titulacions de la Universitat (316)? Un total de 40 estudiants han cursat quatre titulacions, i n'hi ha 4 que tenen cinc títols expedits per la UOC.


+

El curs 2010-2011 la UOC va graduar més de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb èxit? Amb aquests nous graduats, ja són 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.

ENTREVISTA
Miquel Rubio
Estudiant del grau d'Educació Social


«Malgrat que es construeix una societat individualista, les xarxes socials promouen justament el contrari»

 

El valencià Miquel Rubio estudia el grau d'Educació Social a la UOC i és un blogaire molt actiu. El seu blog és una font d'informació per als apassionats i els professionals de l'educació social. Des de fa uns quants mesos, hi penja un seguit d'entrevistes a professors i experts en la matèria i acaba de publicar la primera tweet-entrevista.