ESTUDIANTS      03/2012
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto
DRET I CIÈNCIA POLÍTICA

Memento práctico procesal 2011

Obra de consulta amb informació dels processos judicials que es poden desenvolupar davant la jurisdicció corresponent: civil, penal, contenciosa administrativa, laboral, processos constitucionals... Analitza en profunditat la Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, que introdueix modificacions de la Llei orgànica del poder judicial, la Llei d'enjudiciament civil, la Llei d'enjudiciament criminal, la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, la Llei de procediment laboral, la legislació sobre justícia gratuïta, etc.

Memento práctico procesal 2011

Títol: Memento práctico procesal 2011
Peu imprenta: Madrid: Francis Lefebvre, 2011
ISBN: 9788415056027

Los derechos humanos y la violación de los derechos humanos

La Fundación Acción Pro Derechos Humanos, amb la finalitat de defensar i promoure els principis democràtics i la denúncia de casos de violacions de drets humans, inclou a la seva pàgina web un recull de recursos: una taula amb enllaços a normatives per a la protecció dels drets humans, legislació i jurisprudència en matèria de violacions de drets humans, persecució de greus violacions dels drets humans, dret penal, etc., eines de lluita contra les violacions de drets humans, la corrupció, l'especulació...

Los derechos humanos y la violación de los derechos humanos
SABIES QUE...

Més de 2.600 persones ja han cursat dues o més ofertes d'estudis de la UOC?


+

Dels 2.614 estudiants amb més d'una titulació de la UOC, la major part tenen dos títols (2.254), però que també es destaquen els graduats que arriben a tenir tres titulacions de la Universitat (316)? Un total de 40 estudiants han cursat quatre titulacions, i n'hi ha 4 que tenen cinc títols expedits per la UOC.


+

El curs 2010-2011 la UOC va graduar més de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb èxit? Amb aquests nous graduats, ja són 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.

ENTREVISTA
Miquel Rubio
Estudiant del grau d'Educació Social


«Malgrat que es construeix una societat individualista, les xarxes socials promouen justament el contrari»

 

El valencià Miquel Rubio estudia el grau d'Educació Social a la UOC i és un blogaire molt actiu. El seu blog és una font d'informació per als apassionats i els professionals de l'educació social. Des de fa uns quants mesos, hi penja un seguit d'entrevistes a professors i experts en la matèria i acaba de publicar la primera tweet-entrevista.