ESTUDIANTS      03/2012
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto
COOPERACIÓ

Cooperación para el desarrollo. Astrea-ICSCE.or

Es tracta d'una aliança per al canvi, per tal d'oferir una nova visió i acció a la magna tasca d'aconseguir un desenvolupament internacional viable, sostenible, just i lliure mitjançant una educació de qualitat en la qual tingui cabuda tot el que doti la persona d'eines per a la seva integritat i es deixi en un segon pla la part instructora en el procés educatiu.

Cooperación para el desarrollo. Astrea-ICSCE.or

La Evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos

Quan una persona ha de cooperar amb una altra i en quins casos ha de ser egoista en el curs d'una relació que pot durar molt de temps? Un amic ha de continuar fent favors a un altre que mai no els hi torna? Amb quina intensitat un país s'ha d'esforçar a castigar-ne un altre a causa d'un determinat acte hostil i a quines normes de comportament s'han d'ajustar tots dos països per a millorar i aconseguir una conducta cooperativa?

 

Expressant-ho d'una manera més general, pot sorgir la cooperació entre individus quan no hi ha una autoritat central que la imposi? Robert Axelrod, guardonat amb el Premi Newcomb Cleveland de l'Associació Americana per al Progrés de les Ciències, encara el tema de l'evolució de la cooperació, un problema que ha preocupat filòsofs i homes d'estat des de fa segles, per mitjà del famós dilema del presoner de la teoria de jocs.

La Evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos

Autor: Axelrod, Robert M.
Títol: La Evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos
Peu imprenta: Madrid: Alianza, 1986
ISBN: 8420624748

SABIES QUE...

Més de 2.600 persones ja han cursat dues o més ofertes d'estudis de la UOC?


+

Dels 2.614 estudiants amb més d'una titulació de la UOC, la major part tenen dos títols (2.254), però que també es destaquen els graduats que arriben a tenir tres titulacions de la Universitat (316)? Un total de 40 estudiants han cursat quatre titulacions, i n'hi ha 4 que tenen cinc títols expedits per la UOC.


+

El curs 2010-2011 la UOC va graduar més de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb èxit? Amb aquests nous graduats, ja són 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.

ENTREVISTA
Miquel Rubio
Estudiant del grau d'Educació Social


«Malgrat que es construeix una societat individualista, les xarxes socials promouen justament el contrari»

 

El valencià Miquel Rubio estudia el grau d'Educació Social a la UOC i és un blogaire molt actiu. El seu blog és una font d'informació per als apassionats i els professionals de l'educació social. Des de fa uns quants mesos, hi penja un seguit d'entrevistes a professors i experts en la matèria i acaba de publicar la primera tweet-entrevista.