ESTUDIANTS      03/2012
Cerca números anteriors   
logo_UOC
cap_foto
PROGRAMA DE SALUT

El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos

Aquest llibre s'endinsa en la teoria bsica del treball social sanitari, amb els seus valors i principis, i la contextualitza i presenta d'acord amb tres lleis fonamentals: la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matria d'informaci i documentaci clnica; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesi i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenaci de les professions sanitries.

El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos

Autor: Colom Masfret, Dolors
Ttol: El Trabajo social sanitario: los procedimientos, los protocolos y los procesos
Peu imprenta: Barcelona: UOC, 2011
ISBN: 9788497884525

BioMed Central

BioMed Central s un repositori que dna accs a dues-centes vint revistes revisades per experts de cincia, tecnologia i medicina d'accs lliure i en lnia. El dossier de revistes inclou totes les rees de la biologia i la medicina, i cont ttols generals interessants, com ara BMC Biology i BMC Medicine juntament amb revistes especialitzades, com ara Retrovirology i BMC Genomics.

BioMed Central
SABIES QUE...

Ms de 2.600 persones ja han cursat dues o ms ofertes d'estudis de la UOC?


+

Dels 2.614 estudiants amb ms d'una titulaci de la UOC, la major part tenen dos ttols (2.254), per que tamb es destaquen els graduats que arriben a tenir tres titulacions de la Universitat (316)? Un total de 40 estudiants han cursat quatre titulacions, i n'hi ha 4 que tenen cinc ttols expedits per la UOC.


+

El curs 2010-2011 la UOC va graduar ms de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb xit? Amb aquests nous graduats, ja sn 32.800 les persones que s'han titulat a la UOC des que es va fundar, ara fa setze anys.

ENTREVISTA
Miquel Rubio
Estudiant del grau d'Educaci Social


«Malgrat que es construeix una societat individualista, les xarxes socials promouen justament el contrari»

 

El valenci Miquel Rubio estudia el grau d'Educaci Social a la UOC i s un blogaire molt actiu. El seu blog s una font d'informaci per als apassionats i els professionals de l'educaci social. Des de fa uns quants mesos, hi penja un seguit d'entrevistes a professors i experts en la matria i acaba de publicar la primera tweet-entrevista.