Campus 5.0 · Guia d'estil

Introducció

L'objectiu de les pautes que es donen en aquesta guia és ajudar totes les persones que participen en l'elaboració i el desenvolupament dels diferents entorns i eines del Campus a construir-los, de manera que creïn un entorn gràfic i interactiu que sigui coherent per als usuaris finals i que vagi en la línia d'arribar a l'accés universal al Campus. Per a aconseguir-ho és necessari prendre-les com un referent i seguir, sempre que sigui possible, les seves recomanacions.

Aquesta guia es divideix en tres parts. La primera defineix els aspectes gràfics del Campus amb exemples de com s'han de mostrar diferents elements. La segona explica el full d'estil general.css, que facilitem a continuació, amb els elements bàsics recollits a la primera part, i dóna accés a diverses eines d'ajuda per a poder desenvolupar de manera accessible. La darrera explica com s'ha de crear un mòdul de La meva UOC i inclou les especificacions tècniques.

Requisits mínims

Els requisits mínims pel que fa a Sistema operatiu i versions de navegadors són els que s'indiquen dins el Campus, al Servei d'atenció > Campus Virtual i punt de treball > Requisits de maquinari i programari

Recursos

Aquí tens un recull de recursos que et poden ser útils per a desenvolupar noves eines o espais per al Campus.

Recurs Ús URL
Full d'estil Conté tots els estils bàsics de Campus. http://cv.uoc.edu/stylesheet/general.css
Full d'estil Conté estils específics dels mòduls de la pàgina d'inici. http://cv.uoc.edu/stylesheet/modul.css
Directori Conté totes les imatges d'ús general de Campus (vegeu l'apartat Icones d'aquesta guia). http://cv.uoc.edu/UOC/mc-icons/general/

Recull de recursos que et poden ser útils per a encarregar un desenvolupament a un proveïdor extern.

Recurs Ús URL
Guia pública Enllaç públic a aquesta guia http://www.uoc.edu/guies/guia-estil-campus-5.0/
Comanda Document que explica quins requisits s'han de tenir en compte per fer una comanda a un proveïdor extern i com validar que el desenvolupament sigui correcte, d'acord amb la Guia d'estil del campus http://www.uoc.edu/guies/guia-estil-campus-5.0/doc/comanda.pdf