Campus 5.0 · Guia d'estil

Accessibilitat

Des de la Universitat Oberta de Catalunya treballem per fer que totes les persones, independentment de si tenen una discapacitat (física, sensorial, cognitiva o tècnica), puguin navegar pel web sense trobar dificultats d'accés.

Per això, per als desenvolupaments del Campus de la UOC, s'han de seguir les pautes WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium [en anglès]), per tal d'aconseguir un nivell d'A doble.

Per a facilitar aquesta tasca, posem al teu abast la següent Guia d'estil per al desenvolupament accessible [en castellà] És un document formatiu i de consulta vàlid per a totes les etapes del desenvolupament d'una aplicació web i per a desenvolupadors que tinguin o no coneixements previs en matèria d'accessibilitat.