Campus 5.0 · Guia d'estil

Aspecte general

Colors

Pes visual dels colors: 75% blanc, 15% grisos i 10% blaus.

Maquetació

Crea estructures clares. Evita la saturació d'informació i d'elements gràfics. Agrupa els elements de manera lògica i ordenada.

Fes pantalles líquides que s'adaptin a l'ample de la finestra.

Respecta la separació entre blocs d'informació.

Per a separar informació, pots fer servir línies.