Campus 5.0 · Guia d'estil

Recursos gràfics

Capes flotants

Vegeu codi HTML i CSS de les capes flotants

Informació addicional que es mostra quan ho sol·licita l'usuari.

Segons el context sobre el qual aparegui la capa flotant, pot ser necessari fer ressaltar el contorn de la capa flotant amb el color i el gruix de la línia.

Desplegable

Informació que es pot ocultar i mostrar.

Elements arrossegables

Per a indicar que un element es pot arrossegar per la pantalla, fes servir el punter de fletxes de direcció.

Espera de càrrega

Pots marcar que l'aplicació treballa fent servir una icona que ho indiqui.

Fil d'Ariadna

Vegeu codi HTML i CSS del Fill d'Ariadna

Per a situar l'usuari en l'arquitectura del web, pots fer servir el fil d'Ariandna, en anglès "breadcrumb".

Formularis

Vegeu codi HTML i CSS dels formularis

Línies de separació

Per a separar blocs d'informació, pots fer servir línies.

Llistes

Vegeu codi HTML i CSS de les llistes

Marcador

Vegeu codi HTML i CSS dels marcadors

Per a indicar els elements nous al costat dels elements totals, pots fer servir els marcadors.

.

Pestanyes

Vegeu codi HTML i CSS de les pestanyes

Per a espais reduïts, pots fer servir una versió més petita de les pestanyes.

Paginació

Vegeu codi HTML i CSS de la paginació

Requadres

Vegeu codi HTML i CSS dels requadres

Per als continguts que sigui necessari destacar o diferenciar.