Campus 5.0 · Guia d'estil

Recursos gràfics específics dels mòduls

Marges

No deixis marge entre la caixa del mòdul i el contingut.

Dins del mòdul deixa un marge de 10 px.

Afegiment d'informació

Per a afegir informació a la vista principal, pots fer servir les pestanyes petites.

Llistes

Per a marcar les novetats dins un espai, pots fer servir els marcadors.

Les llistes poden ser niuades,

o llistes de selecció.

Organització de la informació

Per a jerarquitzar el contingut, pots fer servir destacats en color,

o diferents tipus de línies.