Campus 5.0 · Guia d'estil

Tractament de textos

En aquest apartat es donen les mides en px com a referència, però recorda que les fonts s'han de definir utilitzant unitats relatives.

Tipografia: casos comuns
Ús Tipografia Mida Interlineat Color
Cos principal del text Verdana (regular) 11 px 18 px #333333
Títol del cos principal del text Verdana (bold) 13 px 20 px #666666
Menú lateral Tahoma (regular) 11 px 15 px #333333
Títol del grup del menú lateral Tahoma (bold) 11 px 15 px #666666
Maquetació
Mida No es poden fer servir tipografies amb valors inferiors a 9 px.
Interlineat Per a textos de lectura, s'ha de fer servir un mínim de 140%.
Alineació En general, s'han d'alinear els textos a l'esquerra i sense justificar.

Color

En general, per als textos fes servir un gris que estigui situat dins dels rangs següents.

Mostra Aplicació Hex RGB
Com a valor més fosc. Per a textos en cossos petits, com els blocs de text principal. #333333 051 051 051
Com a valor més clar. Per a textos en cossos més grossos, com titulars, o les negretes. #828282 130 130 130