Campus 5.0 · Guia d'estil

Botons

Veure codi HTML i CSS dels botons

Botó estàndard

Els botons tenen tres estats diferents: repòs, rollover i inactiu.

Text + icona

Per a facilitar la identificació del botó, pots fer servir una icona.

Per a establir diferents jerarquies, pots fer servir el botó sense fons.

Botó amagat

Pots amagar el fons del botó perquè no pesi tant dins la pàgina i mostrar-lo en el rollover.