• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Escola de Doctorat Equip

L'estructura de govern de l'Escola de Doctorat és formada pel Comitè de Direcció i les comissions acadèmiques dels tres programes de doctorat.

Comitè de Direcció

És constituït pel director/a de l'Escola de Doctorat com a president/a i els coordinadors/es de cada programa de doctorat, a més d'un/a responsable de gestió amb veu però sense vot.

President: Dr. David Masip

Vocals:

 • Dra. Elena Barberà
 • Dr. Ferran Adelantado
 • Dr. Joan Pujolar
 • Sra. Marga Franco

Comissions acadèmiques

Són constituïdes pel coordinador/a del programa i un professor/a representant de cada disciplina o especialitat, a més d'un tècnic/a de gestió amb veu però sense vot.

Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)

 • Barberà, Elena (coordinadora)
 • Caballe, Santiago
 • Cobarsí, Josep
 • González, Francesc
 • Grañera, Gisela
 • Sancho, Teresa
 • Sangrà, Albert
 • Vall-llovera, Montse

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement

 • Pujolar Cos, Joan (coordinador)
 • Aranda Juarez, Daniel
 • Cantó Milà, Natàlia
 • Cardenal Izquierdo, Ana Sofia
 • Espasa Roca, Anna
 • Huertas Sánchez, M.Antonia
 • March Corbella, Hug
 • Martinez Zorrilla, David
 • Pousada Fernández, Modesta
 • Rimbau Gilabert, Eva

 

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Equip

L'Escola de Doctorat és formada pel director del centre, els coordinadors dels programes de doctorat i els membres de les comissions acadèmiques, els directors de tesis i els tutors dels doctorands.

L'equip també el formen els becaris de UOC - Escola de Doctorat, o de qualsevol altre tipus de beca, que duen a terme el seu programa de doctorat a temps complet i amb presència física a les instal·lacions de la Universitat. El personal de gestió de l'Escola de Doctorat vetlla pel bon funcionalment dels programes i de les activitats de l'Escola de Doctorat.

 • Dr. David Masip, director de l'Escola de Doctorat
 • Dra. Elena Barberà, coordinadora del programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
 • Dr. Ferran Adelantado, coordinador del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
 • Dr. Joan Pujolar, coordinador del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
 • Sra. Marga Franco, mànager de programa
 • Sra. Mireia Flaquer, tècnica de gestió acadèmica
 • Sra. Angès Requena, tècnica de gestió acadèmica