• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Escola de Doctorat Equip

L'estructura de govern de l'Escola de Doctorat és formada pel Comitè de Direcció i les comissions acadèmiques dels tres programes de doctorat.

Comitè de Direcció

És constituït pel director/a de l'Escola de Doctorat com a president/a i els coordinadors/es de cada programa de doctorat, a més d'un/a responsable de gestió amb veu però sense vot.

President: Dr. David Masip

Vocals:

 • Dra. Elena Barberà
 • Dr. Ferran Adelantado
 • Dr. Joan Pujolar
 • Sra. Marga Franco

Equip

L'Escola de Doctorat és formada pel director del centre, els coordinadors dels programes de doctorat i els membres de les comissions acadèmiques, els directors de tesis i els tutors dels doctorands.

L'equip també el formen els becaris de UOC - Escola de Doctorat, o de qualsevol altre tipus de beca, que duen a terme el seu programa de doctorat a temps complet i amb presència física a les instal·lacions de la Universitat. El personal de gestió de l'Escola de Doctorat vetlla pel bon funcionalment dels programes i de les activitats de l'Escola de Doctorat.

 • Dr. David Masip, director de l'Escola de Doctorat
 • Dra. Elena Barberà, coordinadora del programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
 • Dr. Ferran Adelantado, coordinador del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
 • Dr. Joan Pujolar, coordinador del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
 • Sra. Marga Franco, mànager de programa
 • Sra. Mireia Flaquer, tècnica de gestió acadèmica
 • Sra. Angès Requena, tècnica de gestió acadèmica
 • Sra. Isabel Carol, tècnica de suport a la direcció d'estudis