Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 185 kB

Filtratge collaboratiu: la dimensi sociotcnica d'una comunitat virtual

Adolfo Estalella (jestalellaf@uoc.edu)

Estudiant del programa de doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC

resum

Aquesta recerca s el resultat de l'etnografia virtual en una comunitat collaborativa aplegada entorn d'un weblog (bloc). S'ha portat a terme des del marc teric dels estudis sobre la construcci social de la tecnologia mitjanant una anlisi que prescindeix de qualsevol distinci a priori entre la categoria de lmbit social i el tecnolgic. La recerca planteja el treball de camp com una etnografia simtrica que no discrimina entre els tipus de causes que expliquen la dinmica de la comunitat i busca en tots els fenmens el seu origen sociotcnic, la composici indissoluble d'elements d'origen hum i material, social i tecnolgic. Partint d'aquest plantejament i per mitj de l'estudi de diversos mecanismes sociotcnics (com el filtratge collaboratiu i el sistema per a l'anonimat), s'analitza com la comunitat construeix i dota de significat els seus mecanismes tcnics i com aquests estructuren i modelen la dinmica de la comunitat.

paraules clau

weblogs, comunitats virtuals, etnografia virtual, construcci social de la tecnologiaData de publicació: setembre de 2005
BibTeX  Què és BibTeX? 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.