Tria de llibres

Jordi Vilaseca - El Teletreball a Catalunya: conceptes, tipologies, mètriques i polítiques

El Teletreball a Catalunya: conceptes, tipologies, mtriques i poltiques

Jordi Vilaseca (coord.)

resum

A lactualitat, lactivitat econmica i empresarial es caracteritza per profunds canvis que afecten els fonaments i la dinmica de comportament del conjunt dagents econmics. A grans trets, aquest procs transformador es fonamenta en una revoluci tecnolgica: el procs de digitalitzaci, se situa sobre una dinmica dampliaci temporal i espacial dels mercats: la globalitzaci i es retroalimenta dacord amb els canvis dels patrons de demanda de famlies i empreses. Aquest procs t un clar fil conductor: la intangibilitzaci de lactivitat econmica o, en altres paraules, la progressiva consolidaci duna economia basada en el coneixement.


A lempresa, els usos de les tecnologies de la informaci i la comunicaci es consoliden com un dels instruments bsics per a la construcci del canvi estratgic i organitzatiu que ladaptaci a les necessitats canviants duna demanda global requereix a lactualitat. En altres paraules, leconomia del coneixement es trasllada a lactivitat empresarial a partir duna dinmica doble: la centralitzaci del capital i la descentralitzaci de lactivitat productiva, de la qual la consolidaci de lempresa xarxa i el negoci digital sn dos clars exponents. En aquest context de canvi, els esquemes de treball tamb es transformen significativament: la consolidaci del treball en xarxa s a leconomia del coneixement el mateix que el treball fabril va ser per a leconomia industrial. Aix s, la seva forma organitzativa i productiva bsica. Un dels exemples ms paradigmtics i alhora controvertits, de la consolidaci del treball en xarxa s el teletreball.

paraules clau

teletreball, TIC, digitalitzaci, economia del coneixement

fitxa catalogràfica

Ttol: El Teletreball a Catalunya: conceptes, tipologies, mtriques i poltiques
Autor: Jordi Vilaseca (coord.)
Publicaci: Barcelona : Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya, 2004
Collecci: Collecci Estudis (Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya), nm. 6
Matria: Teletreball - Catalunya 
ISBN: 84-393-6670-1

 

índex

1. El teletreball: definici i problemtica
2. El regim jurdic del teletreball
3. Les dimensions econmiques i socials del teletreball
4. Mtriques i experincies exteriors
5. Propostes de futur

 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.