Cursos

Empreses de creixement ràpid

Introducció

Dins de l’àmbit de la creació d’empreses i l’emprenedoria, tot sovint ens trobem amb un problema que és comú al conjunt de l’economia catalana: la dimensió i la capacitat de les empreses per a avançar en un món global i altament competitiu. Tenim una tradició emprenedora centenària, però aquesta tradició no es tradueix en la presència de grans empreses catalanes en l’economia global, que puguin créixer de manera sostenible.

El teixit econòmic català és compost majoritàriament per microempreses i petites empreses, que no arriben a tenir mai prou dimensió per a assolir economies d’escala o per a participar en projectes de dimensió europea o, ni tan sols, estatals.

Tanmateix, algunes empreses són un exemple de dinamisme, de lideratge i de presència als mercats internacionals. Es defineixen com a empreses d’alt creixement les que tenen més de 10 treballadors i en els darrers 3 anys han crescut a ritmes superiors al 20%. Si són més joves de 5 anys, també són conegudes com a «empreses gaseles», de les quals hi ha estudis a Catalunya que permeten saber de manera detallada les claus del seu èxit.

Moltes d’aquestes empreses actualment són la punta de llança de l’economia catalana al món. Poden servir com a exemple Telstar, Atrápalo, Simorra o Tous, empreses en sectors molt diferents, però que tenen en comú un creixement ràpid i una forta capacitat competitiva basada a diferenciar-se mitjançant la innovació, el disseny, la internacionalització, la creació d’una marca global i una distribució fàcilment escalable; o negocis en línia basats en la creació d’una potent xarxa d’accés als consumidors, entre molts altres factors destacables. Saber quins són aquests factors, quina és la seva aplicació pràctica i conèixer els estudis més recents sobre el creixement ràpid d’empreses a Catalunya, són una base important per a entendre el pas següent que han de fer molts projectes d’emprenedoria i moltes pimes per a ser competitius en l’actualitat.

En aquest curs es volen donar a conèixer aquests exemples, perquè els futurs emprenedors puguin aprendre dels seus factors d’èxit i dels seus fracasos, i els puguin aplicar a la seva futura empresa.

 

Consultors: Xavier Amores i Bravo

Coneixements previs:

 

 • Macroeconomia
 • Microeconomia
 • Economia de l’empresa

Objectius

Després de fer aquests curs, els alumnes haurien de saber identificar una empresa d’alt creixement i els factors diferencials d’èxit que han possibilitat la seva trajectòria.

Alhora, els alumnes haurien de ser capaços de traslladar aquests coneixements al seu projecte de creació d’empresa, aprofitant al màxim les fonts d’informació i les eines que se’ls proporcionaran per a millorar la competitivitat global i les opcions de creixement de la seva futura empresa.

Competències

Les competències principals que desenvoluparan els alumnes seran aquestes:

 

 • Incentivar l’autonomia i la iniciativa del projecte emprenedor, posant a l’abast exemples i eines de suport que ajudin a fer créixer l’empresa.
 • Millorar el coneixement i la interacció amb l’entorn físic i virtual en el qual es mourà l’empresa, fet absolutament necessari en un món global i ràpidament canviant.
 • Millorar l’expertesa en el tractament de la informació, la gestió del coneixement i la competència digital.
 • Aprendre a d’aprendre, és a dir, saber en cada moment quina pot ser la millor font d’informació per al projecte.

Metodologia

El curs s’estructurarà a partir de documents preparats pels consultors, una bibliografia d’accés lliure disponible al web i uns quants casos pràctics, que permetran recollir un cos de coneixements entorn de la matèria. Es farà un test d’autoavaluació sobre aquests coneixements al final de l’exposició dels continguts del curs, i seran la base per a l’avaluació de l’alumne.

Continguts

El curs s’estructurarà de la següent manera:

 

 • Introducció. Què és una empresa d’alt creixement i per què és tan important en un context de forta competència global
 • Evolució de les empreses d’alt creixement des dels anys noranta del segle XX fins a l’actualitat a Catalunya. Comparativa internacional
 • Factors d’alt creixement en l’empresa i factors d’avantatges competitius sostenibles: gestió de la creativitat i la innovació, internacionalització, màrqueting estratègic i nínxols de mercat, gestió estratègica de la marca i distribució, negocis en línia, dimensionament, finançament i capacitats directives, entre d’altres
 • Anàlisi de casos empresarials

Altres aspectes que cal destacar

Aquest curs s’insereix en el programa d’Emprenedoria de la Universitat d’Estiu 2011 que farà la UOC i que és promogut pel conjunt d’universitats públiques (Xarxa d’Emprenedoria Universitària).

El curs permet completar els coneixements adquirits sobre emprenedoria, atès que dóna una visió constructiva i positiva de quina hauria de ser l’ambició futura de l’emprenedor a l’hora de crear l’empresa, i l’acosta als casos d’empreses d’èxit que en la seva gènesi també van ser microempreses.