Cursos

Obrint-se a la innovació

Introducció

La innovació no deixa de ser la capacitat d’adaptació a l’entorn de les organitzacions, i el seu sistema d’innovació és la membrana que les envolta i que permet acompassar els canvis amb els de l’exterior sense crisis traumàtiques. Tanmateix, aquest entorn cada cop evoluciona més ràpid i d’una manera més incerta. Les organitzacions han de perfeccionar els seus processos —sistemes d’innovació—, estructurant-los per a adaptar-se a la velocitat dels canvis de manera eficient i, alhora, fent-los flexibles per a permetre la creativitat i l’autonomia. Aquest curs introdueix els principis de gestió de la innovació com a capactat d’adaptació a l’entorn, fent, també, una aproximació a les noves tendències.

 

Consultor: Pere Losantos

Coneixements previs: No calen coneixements previs per a aconseguir els objectius del curs.

Objectius

 

 • Reflexionar sobre la necessitat de la innovació i de la seva sistematització en les organitzacions.
 • Aprofundir en els sistemes de gestió de la innovació i en les condicions que fan que la seva implantació sigui reeixida.
 • Conèixer les diferents modalitats d’innovació, i la seva relació amb l’estratègia de l’empresa.

Competències

 

 • Foment de la iniciativa emprenedora.
 • Capacitat per a plantejar-se i avaluar alternatives.
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • Habilitats de cerca i gestió de la informació.

Metodologia

El curs es divideix en vuit píndoles que tracten de manera breu i pràctica dels principals elements que permeten entendre el concepte i l’aplicació de la innovació. Cada píndola conté una lectura o un vídeo per a treballar de manera individual, i un petit cas pràctic que es treballa al llarg dels vuit mòduls. L’avaluació consisteix en un exercici final d’autoavaluació que permetrà comprovar l’assoliment dels objectius.

Continguts

Els vuit mòduls, d’una durada aproximada de 30 minuts cadascun, desenvolupen els continguts següents:

 

 • Mòdul 1. Per què és necessària la innovació?
 • Mòdul 2. Modalitats i graus d’innovació
 • Mòdul 3. Innovació, estratègia i cultura
 • Mòdul 4. Sistematització i mètrica de la innovació
 • Mòdul 5. Innovació, procés i projecte
 • Mòdul 6. Recursos i xarxes per a innovar
 • Mòdul 7. Innovació oberta o noves membranes d’adaptació
 • Mòdul 8. Dels Living labs al design thinking