• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis de Psicologia i Cincies de l'Educaci

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

   
  2013 2014 2015 2016 2017
Professorat temps complet 39 40 40 41 47
Total professorat  40 41 44 47 52
% Professorat Doctor 90% 90% 89% 85% 90%
% Professorat Doctor Acreditat 78% 78% 87% 88% 81%
   

 

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016 2017
% Catedrtic 2.5% 2.4% 2.3% 2.1% 2%
% Agregat 65.0% 63.4% 61.4% 57.4% 55.8%
% Professor 22.5% 24.4% 22.7% 21.3% 27.0%
% Ajudant 7.5% 7.3% 4.5% 8.5% 3.8%
% Associat 2.5% 2.4% 9.1% 10.6% 11.5%
 

 

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 43 52 58 57
Total Professorat amb Tram Docent 26 31 34 33
% Professorat amb Tram Docent 66.7% 77.5% 85.0% 78.6%
* Exclou professorat associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 22 27 30 37
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 17 19 21 26
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 47.2% 51.4% 53.8% 65.0%
% Professorat amb Tram de Recerca 43.6% 47.5% 52.5% 61.9%
* Exclou professorat associat i emrit