• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis d'Arts i Humanitats

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

 

Evoluci del professorat

 
  2013 2014 2015 2016
Professorat temps complet 44 43 42 41
Total professorat  45 47 46 46
% Professorat Doctor 80% 77% 80% 83%
% Professorat Doctor Acreditat 75% 81% 84% 87%

Distribuci del professorat per sexe

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016
% Agregat 55.6% 53.2% 52.2% 52.2%
% Professor 35.6% 27.7% 32.6% 30.4%
% Ajudant 8.9% 12.8% 8.7% 8.7%
% Associat   6.4% 6.5% 8.7%

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016
Total Trams Docents 36 54 53 53
Total Professorat amb Tram Docent 22 36 35 35
% Professorat amb Tram Docent 48.9% 81.8% 81.4% 83.3%
* Exclou personal associat i emrit

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 19 22 24 30
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 12 14 16 21
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 33.3% 38.9% 43.2% 55.3%
% Professorat amb Tram de Recerca 26.7% 31.8% 37.2% 50.0%
* Exclou professorat associat i emrit