Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: proposta d'un sistema analític universal per a la universitat
Doctoral Programme in Network and Information Technologies
07/04/2017

Author: Isabel Guitart Hormigo
Programme: Doctoral Programme in Network and Information Technologies
Language: Catalan
Supervisor: Dr. Jordi Conesa