GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

Cooperació i implicació social

Cooperació i implicació social

La UOC impulsa la cooperació universitària en el desenvolupament (CUD) en tots els àmbits de la institució: la docència, la recerca, els estudiants i la gestió. Amb aquest objectiu, fomenta projectes enfocats a reduir la divisòria educativa, de gènere i social i orientats a implicar tota la comunitat universitària en la solució dels grans reptes globals i col·lectius.

Com entén la UOC la cooperació universitària?

La UOC ha incorporat l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides com a full de ruta de la Universitat amb una perspectiva global: treballar per a recuperar el rol de la universitat com a motor de transformació en la societat i per a formar professionals i ciutadanes i ciutadans amb competències globals i que generin valor per a construir una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

En un entorn global i interconnectat, les universitats esdevenen actors imprescindibles de cooperació amb la missió de contribuir al desenvolupament humà mitjançant la generació i la transferència de coneixement.

Per aquest motiu, la UOC treballa juntament amb institucions i entitats de tot el món per garantir un coneixement amb tothom i per a tothom, enfortir els sistemes d’ensenyament superior als països d’origen i contribuir al progrés social, el desenvolupament sostenible i les oportunitats de futur per a reduir la pobresa i les desigualtats al món.

Més UOC / Cooperació 

Com puc col·laborar en els projectes de cooperació?

Una gran part del finançament de les accions de cooperació i d’implicació social prové de recursos propis de la Universitat, però, per a poder garantir la continuïtat dels projectes i obrir altres vies de cooperació, es necessita la implicació de tota la comunitat universitària. Aquesta col·laboració es pot fer mitjançant dues vies:

  • Matrícula solidària: en el moment de matricular-se, cada estudiant té l’opció de fer una aportació econòmica de 10 euros. Només cal marcar l’opció Aportació UOC cooperació en formalitzar la matrícula.
  • Fent voluntariat: des de la UOC s’impulsen i es desenvolupen diversos programes de voluntariat (vegeu el punt següent), però també es col·labora en d’altres a escala estatal i internacional. Les hores dedicades al voluntariat impulsat per la UOC, a més, es poden reconèixer amb crèdits per als estudiants de grau.

Més UOC / Cooperació / Voluntariat 

Quins projectes de cooperació desenvolupa la UOC?

Durant l’any 2018, les aportacions dels estudiants a la matrícula solidària han sumat un total de 38.540,01 euros. Amb aquests diners s’ha contribuït a finançar una part dels projectes i activitats següents: 

  • Programa d’acollida per a persones refugiades o sol·licitants d’asil: programa desenvolupat amb l’objectiu de garantir l’accés de les persones refugiades a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa, i d’enriquir l’aprenentatge de tota la comunitat universitària amb l’intercanvi d’experiències. Es desenvolupa amb el suport d’entitats com la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat (CEAR), l’Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migracions (ACCEM) i Creu Roja, i amb a el servei d’acompanyament dels voluntaris i voluntàries de la UOC. Els tres programes convocats fins avui han beneficiat 105 estudiants.
  • Setmana pel Dret a l’Alimentació: iniciativa que es va engegar el 2015 per a conscienciar la comunitat universitària envers el dret universal a l’alimentació, el no malbaratament del menjar, la millora de la nutrició i la seguretat alimentària, i també la importància de la sostenibilitat i la gestió responsable dels recursos per a alimentar-nos sense esgotar-los ni malmetre el medi ambient. Des d’aleshores, es fa a l’octubre o novembre de cada any.

A més, la UOC actualment treballa en el desenvolupament d’aquests dos programes: 

  • Accions de visibilització i conscienciació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides
  • Projecte per a millorar l’accés universitari a col·lectius infrarepresentats

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP