GUIA DE L'ESTUDIANT 2018-2019

Cooperació i implicació social

Cooperació i implicació social

La UOC impulsa la cooperació universitària en el desenvolupament (CUD) en tots els àmbits de la institució: la docència, la recerca, la comunitat d?estudiants i la gestió. Amb aquest objectiu, fomenta projectes enfocats a reduir la bretxa educativa i social i orientats a implicar tota la comunitat universitària en la solució dels grans reptes globals i col·lectius.

Com entén la UOC la cooperació universitària?

La UOC ha incorporat l’Agenda 2030 de les Nacions Unides com a full de ruta de la universitat amb una perspectiva global: treballar per a recuperar el rol de la universitat com a motor de canvi a la societat i per a formar professionals i ciutadanes i ciutadans amb competències globals i que generin valor per a construir una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

En un entorn global i interconnectat, les universitats esdevenen actors necessaris de cooperació amb la missió de contribuir al desenvolupament humà mitjançant la generació i la transferència de coneixement.

Per aquest motiu, la UOC treballa juntament amb institucions i entitats de tot el món per enfortir els sistemes d’ensenyament superior als països d’origen i contribuir a garantir el progrés social, el desenvolupament sostenible i les oportunitats de futur per a reduir la pobresa i les desigualtats al món.

Més UOC / Cooperació

Com puc col·laborar en els projectes de cooperació?

Gran part del finançament de les accions de cooperació i d’implicació social prové de recursos propis de la Universitat, però, per a poder garantir la continuïtat dels projectes i obrir altres vies de cooperació, es necessita la col•laboració de tota la comunitat universitària. Aquesta col·laboració es pot realitzar mitjançant dues vies:

  • Matrícula solidària: en el moment de matricular-se, cada estudiant té l’opció de fer una aportació econòmica de 10 euros. Només cal marcar l’opció Aportació UOC cooperació en formalitzar la matrícula.
  • Fent de voluntaris: des de la UOC s’impulsen i desenvolupen diversos programes de voluntariat (veieu punt següent), però també hi col·labora en d’altres a escala estatal i internacional. Les hores dedicades al voluntariat, a més, es reconeixen amb crèdits per als estudiants de grau.

Més UOC / Cooperació / Voluntariat

Quins projectes de cooperació desenvolupa la UOC?

Durant l’any 2017, les aportacions dels estudiants a la matrícula solidària han sumat un total de 35.921,61 euros. Amb aquests diners s’ha contribuït a finançar una part dels projectes i activitats següents: 

  • RefugeESuoc: projecte impulsat per un grup d’estudiants del grau d’Educació Social, que defineix i reivindica el rol de l’educació social en la gestió de la crisi humanitària que assola Europa, creant espais, obrint oportunitats de futur per a les persones refugiades i evitant-ne la discriminació, l’exclusió social i l’estigmatització. Desenvolupa accions de sensibilització i fa tallers educatius per a totes les edats als centres educatius de Catalunya. Totes les activitats, al Twitter.  
  • Programa de beques per a persones refugiades o sol·licitants d’asil: programa desenvolupat amb l’objectiu de garantir l’accés de les persones refugiades a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa i d’enriquir l’aprenentatge de tota la comunitat universitària amb l’intercanvi d’experiències. Es desenvolupa amb el suport d’entitats com CEAR, ACCEM i Creu Roja, i el servei de mentoria dels voluntaris i voluntàries de RefugeESuoc. Els dos programes convocats fins avui han beneficiat 61 estudiants.
  • Setmana pel Dret a l’Alimentació: iniciativa sorgida el 2015 per a conscienciar la comunitat universitària sobre el dret universal a l’alimentació, el no-malbaratament del menjar, la millora de la nutrició i la seguretat alimentària, i també la importància de la sostenibilitat i la gestió responsable dels recursos per a alimentar-nos sense esgotar-los ni malmetre el medi ambient. Des d’aleshores, se celebra a l’octubre o novembre de cada any. 
  • Projecte Scratch UOC Social: es pretén acostar l’Scratch, una eina per a iniciar-se en la programació i el pensament computacional mitjançant el joc, als sectors de la població infantil i juvenil amb dificultats, sense recursos o en risc d’exclusió amb la finalitat de reduir la bretxa digital social, econòmica i de gènere. Fins a l’any 2017, aquest projecte ha format un total de 361 voluntaris i voluntàries d’Espanya, Colòmbia, Mèxic, Equador i el Perú.

A més, la UOC treballa actualment en el desenvolupament de nous programes: 

  • Programa d’alfabetització financera
  • Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible
  • Projecte per a donar accés universitari a col·lectius vulnerables
  • Programa de recuperació de la memòria històrica a Colòmbia, Guatemala i El Salvador

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP