GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

L'equip docent

L'equip docent és format per un conjunt de docents experts en l'àmbit de coneixement i és responsable d'acompanyar l'estudiant i donar-li suport en la planificació del treball, la resolució d'activitats, l'avaluació i la presa de decisions.

Quants tipus de docents hi ha?

Per mitjà de l’acompanyament, l’equip docent ofereix a l’estudiant un tracte personalitzat i una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic, de manera que s’estableixen vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa.

Hi ha tres perfils docents que treballen coordinadament per assegurar un procés d’aprenentatge de qualitat:

  • El professor responsable de l’assignatura: dissenya l’assignatura, tria i encarrega els recursos d’aprenentatge, i és el responsable màxim de garantir la qualitat de la docència que rep l’estudiant.
  • El professor col·laborador: guia l’estudiant en el procés d’aprenentatge, l’orienta i l’avalua.
  • El tutor: acull, acompanya i ajuda l’estudiant durant la seva vida acadèmica a la UOC, complementant la tasca dels altres dos perfils docents. 

Consulta la informació relativa al personal docent de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP