GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

L'equip docent

L'equip docent està format per un conjunt de docents experts en l'àmbit del coneixement i és responsable d'acompanyar l'estudiant i donar-li suport en la planificació del treball, la resolució d'activitats, l'avaluació i la presa de decisions.

Quants tipus de docents hi ha?

Per mitjà de l'acompanyament, l'equip docent ofereix a l'estudiant un tracte personalitzat i una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic, de manera que s'estableixen vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa.

Hi ha quatre perfils docents que treballen de manera coordinada per assegurar un procés d'aprenentatge de qualitat:

  • El professorat responsable de l'assignatura: dissenya l'assignatura, tria i encarrega els recursos d'aprenentatge, i és el responsable màxim de garantir la qualitat de la docència que rep l'estudiant. Per als estudis d'FP, l'equivalent és el director o directora de cicle.
  • El professorat associat: ona suport al professorat responsable d'assignatura i participa en l'activitat docent i de suport als estudis en diferents funcions segons les necessitats.
  • El professorat col·laborador: orienta, fa el seguiment i guia el procés d'aprenentatge de l'estudiant en el marc d'una assignatura. Per als estudis d'FP, l'equivalent és el consultor o consultora.
  • El tutor o tutora: acull, acompanya i ajuda l'estudiant durant la seva vida acadèmica a la UOC, de manera que complementa la tasca dels altres dos perfils docents. En el cas dels estudis d'FP, a banda d'aquesta figura, tindràs un tutor o tutora de formació en centres de treball (FCT), que et guiarà si has de fer pràctiques a empreses o institucions.

Consulta la informació relativa al personal docent de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP