GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

Posa en pràctica el que has après

Com a estudiant de la UOC, tens accés al Servei de Pràctiques i Mobilitat, el qual et proporciona una experiència formativa que et permet aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica i alhora adquirir competències que et preparin per exercir activitats professionals.

Quins tipus de pràctiques hi ha?

Hi ha dos tipus de pràctiques externes, segons si pertanyen al pla formatiu o no, i són les següents.

  • Pràctiques curriculars: es corresponen amb una assignatura obligatòria o optativa, grau o màster universitari. A Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis pots consultar si en els teus estudis tens l'opció de fer pràctiques curriculars.
  • Pràctiques no curriculars: tenen caràcter voluntari i no estan vinculades a una assignatura concreta, per la qual cosa no són necessàries per superar els estudis. Malgrat tot, també tenen un objectiu formatiu i han de permetre aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d'àmbit nacional i internacional, de manera presencial, semipresencial o no presencial.

Com s'han de sol·licitar?

El procés de sol·licitud de les pràctiques curriculars varia lleugerament segons els estudis: pots consultar el procés per a cada cas a l'espai Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques curriculars. Recorda que, una vegada assignada la pràctica, t'hauràs matricular de l'assignatura corresponent a Tràmits / Matrícula durant el termini ordinari de matrícula. La durada de les pràctiques és marcada pels crèdits de l'assignatura.

Les pràctiques no curriculars les pots buscar pel teu compte i pots proposar a la UOC un centre, entitat, empresa o institució per fer-les. A més, la UOC posa a la teva disposició una llista d'ofertes de pràctiques no curriculars. Trobaràs tota la informació a Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques no curriculars. A la pàgina de pràctiques no curriculars també hi trobaràs els requisits que has de complir per poder fer-les.

En tots dos casos, el Servei de Pràctiques i Mobilitat s'encarregarà de gestionar la subscripció del conveni de cooperació necessari per dur a terme les pràctiques. 

Com puc fer estades a l'estranger?

A més de posar en pràctica els coneixements apresos durant el procés formatiu i adquirir competències tècniques i socials, la UOC ofereix beques i ajuts del programa Erasmus+ per fer una mobilitat a l'estranger i poder-se desenvolupar en un altre idioma amb un calendari molt concret. Podem distingir les dues modalitats bàsiques d'estades a l'estranger següents.

  • Mobilitat per a estudis. Al Campus trobaràs informació sobre les convocatòries: universitats de destinació i àmbits d'estudi, sigui com a part del programa Erasmus+ o per acords específics de la institució.
  • Mobilitat per a pràctiques: Pots proposar tu el centre, l'entitat, l'empresa o la institució, per a estades internacionals amb pràctiques curriculars o no curriculars. 

Pots consultar la informació sobre la realització de pràctiques a l'estranger a Tràmits / Recursos per a trobar pràctiques internacionals

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

La UOC a les xarxes

TOP