GUIA DE L'ESTUDIANT 2018-2019

Posa en pràctica el que has après

Com a estudiant de la UOC, tens accés al Servei de Pràctiques i Mobilitat, una experiència formativa que et permet aplicar i complementar els coneixements adquirits en la teva formació acadèmica i alhora adquirir competències que et preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Quins tipus de pràctiques hi ha?

Hi ha dos tipus de pràctiques externes, segons que pertanyin al pla formatiu o no:

  • Pràctiques curriculars: es corresponen amb una assignatura obligatòria o optativa, grau o màster universitari. A Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis pots consultar si en els teus estudis tens l’opció de fer pràctiques professionals.
  • Pràctiques no curriculars: tenen caràcter voluntari i no estan vinculades a una assignatura concreta, per la qual cosa no són necessàries per a superar els estudis. Malgrat tot, també tenen un objectiu formatiu i han de permetre aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional, de manera presencial, semipresencial o virtual. 

Com s'han de sol·licitar?

El procés de sol·licitud de les pràctiques curriculars varia lleugerament segons els estudis: pots consultar el procés per a cada cas a l’espai Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques curriculars. Una vegada assignada la pràctica, et podràs matricular de l’assignatura corresponent a Tràmits / Matrícula, durant el termini ordinari de matrícula. La durada de les pràctiques és marcada pels crèdits de l’assignatura.

Les pràctiques no curriculars les pots buscar pel teu compte i proposar a la UOC un centre, entitat, empresa o institució per a fer-les. A més, la UOC posa a la teva disposició una llista d’ofertes de pràctiques dins la convocatòria Pràctiques no curriculars, que trobaràs a Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques no curriculars. A la pàgina de pràctiques no curriculars també hi trobaràs els requisits que has de complir per a poder fer-les.

En tots dos casos, el Servei de Pràctiques i Mobilitat s’encarregarà de gestionar la subscripció del conveni de cooperació necessari per a dur a terme les pràctiques.

 
Com puc fer estades a l'estranger?

A més de posar en pràctica els coneixements apresos durant el procés formatiu i adquirir competències tècniques i socials, la UOC ofereix beques i ajuts per al programa Erasmus+ per a fer una mobilitat a l’estranger i poder desenvolupar-se en un altre idioma. Podem distingir dues modalitats bàsiques d’estades a l’estranger:

  • Mobilitat per a formació. Al Campus trobaràs informació sobre les convocatòries: universitats de destinació i àmbits d’estudi, sia com a part del programa Erasmus+ o per acords específics de la institució.
  • Mobilitat per a pràctiques: estades internacionals per a pràctiques curriculars o no curriculars. Pots proposar tu el centre, l’entitat, l’empresa o la institució.

Podràs consultar la informació sobre la realització de pràctiques a l’estranger a Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques internacionals.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP