GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Posa en pràctica el que has après

El perfil de l'estudiantat de la UOC és especialment valorat en el mercat de treball actual, marcat per l'anomenada "transformació digital". Les competències digitals, organitzatives i col·laboratives de l'estudiantat estan molt alineades amb les necessitats actuals d'aquest mercat. A més, la UOC organitza accions concretes per afavorir la inserció laboral de l'estudiantat.

Quins recursos ofereix la UOC per promoure l'ocupabilitat de l'estudiantat?

La UOC treballa per enfortir els vincles de la Universitat amb les empreses. Durant el curs acadèmic s'organitzen cicles de tallers per a l'ocupació que, de manera transversal, permeten desenvolupar competències específiques per a l'ocupabilitat. També genera oportunitats d'ocupació mitjançant els programes de pràctiques i la borsa de treball.
 

Així mateix, organitza la Fira Virtual d'Ocupació, un espai virtual de trobada i intercanvi d'experiències i coneixements entre l'estudiantat i el col·lectiu d'alumnis de la UOC, professionals, i empreses i institucions.

Quins tipus de pràctiques hi ha?

Hi ha dos tipus de pràctiques externes, segons si pertanyen al pla formatiu o no, i són les següents.

  • Pràctiques curriculars: es corresponen amb una assignatura obligatòria o optativa, grau o màster universitari. A Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis pots consultar si en els teus estudis tens l'opció de fer pràctiques curriculars.
  • Pràctiques no curriculars: tenen caràcter voluntari i no estan vinculades a una assignatura concreta, per la qual cosa no són necessàries per superar els estudis. Malgrat tot, també tenen un objectiu formatiu i han de permetre aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.

Durant tot el període de realització de les pràctiques, els estudiants estan coberts per una assegurança d'accidents contractada per la FUOC.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d'àmbit nacional i internacional, de manera presencial, semipresencial o no presencial.
 

Com s'han de sol·licitar?

El procés de sol·licitud de les pràctiques curriculars varia lleugerament segons els estudis: pots consultar el procés per a cada cas a l'espai Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques curriculars. Recorda que, una vegada assignada la pràctica, t'hauràs matricular de l'assignatura corresponent a Tràmits / Matrícula durant el termini ordinari de matrícula. La durada de les pràctiques és marcada pels crèdits de l'assignatura.

Les pràctiques no curriculars les pots buscar pel teu compte i pots proposar a la UOC un centre, entitat, empresa o institució per fer-les. A més, la UOC posa a la teva disposició una llista d'ofertes de pràctiques no curriculars. Trobaràs tota la informació a Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques no curriculars. A la pàgina de pràctiques no curriculars també hi trobaràs els requisits que has de complir per poder fer-les.

En tots dos casos, el Servei de Pràctiques i Mobilitat disposa d'una eina de gestió de pràctiques (www.uoc.edu/experience) mitjançant la qual es gestionen totes les pràctiques. És obligatòria la inscripció a la convocatòria curricular corresponent o, si és el cas, a la convocatòria de pràctiques no curriculars.

Al final del procés es gestionarà el conveni de cooperació educativa, necessari per fer  les pràctiques.

Com puc fer estades a l'estranger?

A més de posar en pràctica els coneixements apresos durant el procés formatiu i adquirir competències tècniques i socials, la UOC ofereix beques del programa Erasmus+ per fer una mobilitat a l'estranger i poder-se desenvolupar en un altre idioma amb un calendari molt concret. Podem distingir les dues modalitats bàsiques d'estades a l'estranger següents.

  • Mobilitat per a estudis. Al Campus Virtual trobaràs informació sobre les convocatòries: universitats de destinació i àmbits d'estudi, com a part del programa Erasmus+.
  • Mobilitat per a pràctiques:Has de proposar tu el centre, l'entitat, l'empresa o la institució, per a estades a països de la Unió Europea amb pràctiques curriculars o no curriculars.

Pots consultar la informació sobre la realització de pràctiques a l'estranger a Tràmits / Recursos per a trobar pràctiques internacionals

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP